Hopp direkte til innhold

Den demokratiske republikken Kongo

I Kongo har vi et særlig fokus på å bekjempe vold mot kvinner. Vi gir dessuten nødhjelp til flyktninger, sikrer folk rent vann og bidrar i freds- og forsoningsprosesser.

Kirkens Nødhjelp i Den demokratiske republikken Kongo

Krigen i Den Demokratiske Republikken Kongo (Kongo) sluttet offisielt i 2003. Likevel er det fortsatt konflikt, og en av verdens verste humanitære kriser finner sted i landet.

Kongo er rikt på naturressurser som gull, diamanter og mineraler, men rikdommen kommer ikke den vanlige, fattige befolkningen til gode. Kongo preges i tillegg av et dårlig fungerende statlig styre, straffefrihet, korrupsjon og et mangelfullt skole- og helsesystem. Kjønnsbasert og seksualisert vold er et stort problem – og blir brukt som militær strategi. Hvert år voldtas og mishandles tusenvis av kvinner og jenter. Både regjeringssoldater, opprørsgrupper, politi og sivile står bak overgrepene.

Til tross for den dystre situasjonen, finnes det lyspunkter. Kongo har et unikt potensial, med naturressurser, frodig dyrkbar jord og en befolkning med vilje og evne til å gjenreise landet sitt dersom forholdene legges til rette for det. Gjennom å mobilisere lokalbefolkningen, både menn og kvinner, ser vi at forandring er mulig.

Arbeidet vårt

Kirkens Nødhjelp startet arbeidet i Kongo i 1994 med nødhjelp til flyktninger. Innsatsen har gradvis blitt utvidet, og inkluderer nå blant annet et omfattende program for bekjempelse av kjønnsbasert vold, vannprosjekter og arbeid relatert til freds- og forsoningsprosesser.

Vi jobber hovedsakelig gjennom lokale partnere, og aktivitetene er geografisk konsentrert til provinsene Sør- og Nord-Kivu i Øst-Kongo.

Kjønnsbasert vold

Dersom man skal klare å redusere det store omfanget av kjønnsbasert vold i Kongo, må både menn og kvinner involveres i det forebyggende arbeidet. Seksualisert vold må håndteres på mange nivå: individuelt, lokalt og nasjonalt. Problemet krever dessuten en helhetlig tilnærming.

Kirkens Nødhjelp støtter blant annet opplæring av helsepersonell og psykososiale tiltak for kvinner som er utsatt for overgrep. I Bukavu støtter Kirkens Nødhjelp et senter for ofre for kjønnsbasert vold, Dorcas Hus, som er knyttet til Panzi sykehus.

I årene fremover vil senteret kunne hjelpe et større antall kvinner med psykososial støtte og kompetanse i ulike ferdigheter. Videre støttes ofre for kjønnsbasert vold med opplæring i lese- og skrivekunnskap og støtte til å starte med inntektsbringende aktiviteter.

Kvinner, fred og sikkerhet

Kirkens Nødhjelp bidrar til beskyttelse av kvinner og jenter mot alle former for seksuelle overgrep i konfliktsituasjoner (se over). Videre er det viktig å bidra til å styrke kvinners deltakelse i fredsbyggingsinitiativ. Dette gjør vi først og fremst ved å bevisstgjøre aktuelle institusjoner, som trossamfunn, lokale myndigheter og organisasjoner, om hvor viktig det er å ha god ledelse som også inkluderer kvinner. Videre gir vi kvinner støtte, gjennom kunnskap og kommunikasjon, til å delta aktivt både som ledere generelt, og i fredsprosesser.

Kirkens Nødhjelp støtter dessuten det viktige arbeidet med reintegrering av demobiliserte barnesoldater i Øst-Kongo. Sammen med våre partnerorganisasjoner gir vi barn og ungdom yrkesopplæring og psykososiale aktiviteter.

Trossamfunn og fredsbygging

I Kongo er de fleste innbyggerne aktive i et trossamfunn. Religiøse aktører er således viktige, og har stort potensial som fredsbyggere både på lokalt og regionalt nivå. Kirkens Nødhjelp vil bidra til å styrke det inter-religiøse fredsbyggende samarbeidet i Kongo. Videre vil vi styrke kirkene og de religiøse nettverkenes egen kapasitet og kunnskap om tema som ledelse, kvinners deltakelse og arbeid med fredsprosesser.

Handel og levebrød

De fleste fattige og sårbare grupper i Kongo, inkludert urfolk, lever av selvbergingsjordbruk. En stor andel av produsentene av jordbruksvarer er kvinner, og de trenger støtte både til å lære seg mer effektive produksjonsmetoder og til lettere å få solgt varene til markedet.

Kirkens Nødhjelp vil legge til rette for større bruk av spare- og lånegrupper innenfor jordbrukssektoren der det er naturlig. Blant de fattige er det mange som ikke kan lese og skrive, og støtte til lese- og skriveopplæring kombinert med opplæring i kunnskap om jordbruk og ulike samfunnsrelaterte tema som likestilling, rettigheter etc. skal trappes opp.

Vann, sanitær og hygiene

Kirkens Nødhjelp sikrer folk tilgang til vann og sanitærfasiliteter. I tillegg sprer vi kunnskap om hygiene . I Nord-Kivu har vi et omfattende nødhjelpsprogram innenfor vann, sanitær og hygiene, rettet mot internt fordrevne og lokalsamfunn.

Samarbeid i ACT Alliance

Kirkens Nødhjelp samarbeider med andre ACT-medlemmer Nord-Kivu. Vi samkjører også vår innsats med andre organisasjoner gjennom arbeidsgrupper koordinert av FN. I kommende periode vil man se på muligheter for ytterligere samarbeid og koordinering med andre ACT-medlemmer på programsiden.

 

Publisert: 18.02.2013

Kontakt

Madel Gunnarshaug Rosland, Landrepresentant - DR Kongo
Tlf: 243 972 436 052, +47 980 62 451
E-post:

Hilde Skogedal, area team-leder
Tlf: +47 992 49 211
E-post: 

Fakta om DR Kongo

 • Befolkning: 67,8 mill (UNDP 2010)
 • Hovedstad: Kinshasa
 • Forventet levealder: 48 år (UNDP, 2010)
 • 60 % lever under fattigdomsgrensen (World Bank, 2006)
 • % av befolkningen som kan lese og skrive: kvinner: 56%, menn: 77% (World Bank, 2008)

Våre lokale partnere

 • Eglise du Christ au Congo (ECC)
 • Equipe d’Education et Encadrement des Traumatises de Nyiragongo (ETN)
 • Laissez l’Afrique Vivre (LAV)
 • Bureau d’Etude et d’Appui Technique aux Initiatives Locales – Action for Living Together, (BEATIL–ALT)
 • CEPAC: (Pentecostal Church in Central Africa)
 • 26e Communauté Libre Methodiste au Congo (CMLC)
 • Oeuvre Humanitaire pour la Protection et le Développement de l’Enfant en Difficulté (OPDE)
 • Action sociale pour la Promotion des Laissés pour Comptes (ASPLC)
 • Panzi Foundation