Hopp direkte til innhold

Lokale konflikter og håndvåpen

Mer enn 740.000 mennesker mister livet hvert år som følge av væpnet vold. De aller fleste av ofrene bor i fattige land.

Lokale konflikter og håndvåpen

Kirkens Nødhjelp har fredsbygging som en hovedinnsats for å fremme menneskers verdighet og for å bidra til gode rammevilkår for bærekraftig, langsiktig utvikling.

Voldelige konflikter i lokalsamfunn er gjerne satt i gang av enkeltpersoner og gjenger som enten har kriminelle hensikter eller noe de ønsker å oppnå politisk. Ofte angriper de sivilbefolkningen direkte, for eksempel med drap, kidnapping, voldtekt og andre former for seksualisert vold. Konflikter går alltid hardest utover de sivile, spesielt kvinner, barn, ungdom og eldre. Spredning av håndvåpen forsterker vold på alle nivåer.

Arbeidet vårt

Kirkens Nødhjelp mobiliserer lokalsamfunn til å engasjere seg i fredsbyggende arbeid og til å skape forandring i sitt nærmiljø, gjerne sammen med mer formelle strukturer som myndigheter og politi når det er mulig. Vi jobber også for at lokalsamfunnene skal adressere de årsakene som driver disse konfliktene.

Målet vårt er å bidra til at lokalsamfunn selv deltar i å adressere voldelige konflikter og gjøre grep for å hindre spredning av håndvåpen. Vi har et spesielt fokus på å inkludere kvinner i alt fredsarbeid, på alle nivåer.

Dette gjør vi

  • Vi setter i gang lokale initiativ for å gjenoppbygge kultur for fred og kapasitet til å bygge fred
  • Vi iverksetter lokale initiativ for å skape inntekter og forbedre folks levekår slik at folk får andre inntekts alternativ enn å bli trukket inn i væpnede gjenger og militsgrupper.
  • Vi setter i gang lokale initiativ for å bidra til å løse væpnede konflikter og for å redusere etterspørsel og hindre spredning av håndvåpen
  • Vi jobber for å synliggjøre illegal handel med håndvåpen
  • Vi arbeider for internasjonal kontroll med håndvåpen

Her arbeider vi

Vi gjennomfører programmet “Lokale konflikter og håndvåpen” i Haiti, Brasil, Mali, Kongo og Burundi. 

Publisert: 17.09.2013