Hopp direkte til innhold

Bedre levekår for mennesker som lever med hiv og aids

Mennesker som lever med hiv og aids blir ofte stigmatisert og diskriminert. Svært mange får heller ikke den behandling de trenger. Kirkens Nødhjelp jobber for å bedre livskvaliteten til de som er rammet.

hiv og aids

Etter at verden i nærmere 30 år har kjempet mot spredningen av hiv, har epidemien stagnert globalt, men også i 2011 ble ca 2,5 millioner mennesker smittet med hiv. Forebyggende programmer har vist positive resultater, som for eksempel utsatt seksuell debut, færre partnere og økt bruk av kondomer. Aidsmedisiner har vist seg også å være effektive i å hindre videre simtte. For første gang ser vi en mulig slutt på epidemien.

Likevel rammer hiv og aids mange mennesker, og vi må fortsette innsatsen. I 2011 levde 34,2 millioner mennesker med hiv. Mer enn 50% er kvinner. Kvinner og barn, særlig foreldreløse barn, er blant de mest sårbare. I 2011 fikk 8 millioner behandling for hiv og aids, men fortsatt er det 15 millioner som også trenger behandling.

Arbeidet vårt

Kirkens Nødhjelp har jobbet med hiv og aids i mer enn 20 år. I løpet av disse årene har vi opparbeidet oss solid kompetanse og etablert samarbeid med partnere over hele verden.

Vårt mål er å forbedre livskvaliteten til mennesker som lever med hiv og aids og livskvaliteten til deres familier.

Dette gjør vi:

 • Gir juridisk, sosial og økonomisk støtte til mennesker som lever med hiv og aids. Vi har et særlig fokus på kvinner.
 • Gir psykososial, fysisk og åndelig støtte til barn som har mistet sine foreldre på grunn av hiv og aids.
 • Arrangerer kurs i livsmestring for unge som lever med hiv for å bidra til at de har en sunn og positiv livsstil.
 • Mobiliserer lokale sivilsamfunn slik at de ansvarliggjør sine myndigheter og hevder folks rett til behandling og omsorg.
 • Arbeider for solide, effektive og ansvarlige offentlige helsetjenester.

Her jobber vi

Vi gjennomfører programmet ”Bedre levekår for hiv- og aidsrammede” i følgende land: Etiopia, Malawi, Angola, Zambia, Laos, Vietnam og Thailand.

Unge, barn og kvinner

Kirkens Nødhjelp fokuserer særlig på unges rettigheter til et sunt og godt liv. Dette gjør vi blant annet ved å tilby ungdom opplæring i hvordan de kan mestre livet med hiv og aids.

Barn som har foreldre som lever med hiv og aids eller har blitt foreldreløse på grunn av sykdommen er spesielt sårbare, og vi støtter dem gjennom initiativ i lokalsamfunnet. Noen av barna trenger økonomisk støtte for å få den utdanningen de har rett til, andre mottar ekstra mat eller psykososial og åndelig støtte. Flere steder har vi ungdomsklubber som spiller en sentral rolle i arbeidet.

Stigmatisering og diskriminering er fortsatt et omfattende problem i de fleste samfunn. Her er det fremdeles en viktig jobb å gjøre. Kirkens Nødhjelp har et særlig fokus på å gi juridisk og sosial støtte til kvinner gjennom våre programmer.

Tilgang til medisiner

Takket være nye medisiner har hiv gått fra å være en dødelig sykdom til å bli en kronisk sykdom som det er mulig å leve lenge og godt med. Nylig har det også blitt bevist at aidsmedisiner hindrer smitte. Dette gjør det enda viktigere å få folk til å teste seg, og om nødvendig få dem under behandling på et tidligere stadium. Kirkens Nødhjelp vil fortsette å arbeide for tilgang til medisiner og behandling for fattige mennesker som lever med hiv.

Globalt samarbeid

Kirkens Nødhjelp støtter og samarbeider dessuten med flere globale organisasjoner: Kirkenes Verdensråd (KV) gjennom programmet Ecumenical HIV and AIDS Initiative in Africa (EHAIA), Luthersk Verdensforbund (LWF) gjennom deres aids-kampanje og World YMCA.

Publisert: 13.05.2013

Fakta om hiv og aids

 • 33,3 millioner lever med hiv og aids (2009)
 • Kvinner utgjør over halvparten av de som er smittet.
 • 2,6 millioner er smittet siden 2009.
 • Hver dag blir over 7000 personer smittet med hiv-viruset, mens 5000 dør av aids.
 • 700 000 færre nye hivinfeksjoner i 2011 enn i 2001.
 • I 2011 døde 1,7 millioner av aidsrelaterte sydommer.
 • I 2011 har 15 millioner behov for hivmedisiner, mens bare 8 millioner fikk disse medisinene.

(Kilde: UNAIDS)