Ny rapport: Norges klimaansvar er større

Norske klimaambisjoner må oppjusteres kraftig, i følge en fersk rapport fra Kirkens Nødhjelp - Det haster å få på plass en klimaavtale, og denne rapporten er et viktig innspill til hvordan, sier generalsekretær Anne-Marie Helland.

Tran Viet Dung, 45 arbeider i risåkeren sin i Hue-provinsen i Vietnam. Her dyrkes livsviktig ris. Landsbyen ligger i lagunen, et sted som er meget sårbart for oversvømmelser. Foto: Linn Grøtberg/Kirkens Nødhjelp.
Tran Viet Dung, 45 arbeider i risåkeren sin i Hue-provinsen i Vietnam. Her dyrkes livsviktig ris. Landsbyen ligger i lagunen, et sted som er meget sårbart for oversvømmelser. Foto: Linn Grøtberg/Kirkens Nødhjelp.

Les rapporten her

Arendal, 12. august 2014 kl 0900: Kirkens Nødhjelp lanserer fersk rapport om Norges globale klimaansvar. Rapporten er skrevet av forskere ved anerkjente Stockholm Environmental Institute, og regner ut hvor stor andel av ansvaret for de internasjonale klimakuttene som Norge må ta ansvar for i en rettferdig klimaavtale.

Rapportens hovedfunn:

  • For å ta sin rettferdige del av den globale klimadugnaden må Norge oppskalere ambisjonene for norske klimakutt kraftig, både hjemme og ute.
  • Rapporten finner at vårt klimaansvar frem mot 2020 er omtrent tolv ganger så stort som det vår befolkningsstørrelse skulle tilsi. Norge har ansvar for 0,84 % av klimakuttene som verden totalt må ta innen 2020, og 0,69 % av kuttene innen 2030 mens vi utgjør kun 0,07 % av verdens befolkning. Dette innebærer at Norge må kutte utslipp med omtrent 300 % innen 2020, og 585 % innen 2030, sammenliknet med 1990-nivå. Det er selvsagt ikke mulig å kutte alt dette i Norge. Rapportens forslag til løsning er at Norge kutter 48 % nasjonalt innen 2030, og at vi tar ansvar for resten av kuttene gjennom å finansiere utslippskutt i andre land.

Anne-Marie Helland, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, sier følgende om rapportens funn:

— Kirkens Nødhjelp mener at Norge bør sette seg et mål om å kutte 50 % innenlands innen 2030. I tillegg må Norge oppskalere bidraget til klimakutt i fattige land, gjennom penger og overføring av miljøvennlig teknologi, sånn at de globale kuttene blir store nok.

— Denne rapporten bekrefter at Norge må oppskalere sin klimainnsats kraftig. Mens det er vi som har tjent oss rike på å slippe ut klimagasser er det de fattige i verden som lider mest under konsekvensene. Det eneste rettferdige er at vi i den rike delen av verden tar størstedelen av jobben. Derfor utfordrer vi regjeringen, med Erna Solberg i spissen til å ta initiativ til å øke Norges klimaambisjoner vesentlig.

— Rapporten viser at Norge må kutte både ute og hjemme for å ta vår rettmessige andel av kuttene. Vi kan derfor ikke gjemme manglende innsats på hjemmebane bak regnskogsmilliardene. Norge må både kutte norske utslipp i et mye større tempo enn nå, og betale for utslippskutt i fattige land.

— Vi trenger en rettferdig klimaavtale. Land som Mosambik, Filippinene og Bangladesh merker klimaendringene allerede – og det er de fattigste som rammes hardest. Det haster å få på plass en klimaavtale, og denne rapporten er et viktig innspill til hvordan dette kan gjøres.

Om rapporten:

Basert på rammeverket "Greenhouse Development Rights" (GDR), utviklet av Stockholm Environmental Institute og EcoEquity. Hovedforfatter, Sivan Kartha, er en viktig bidragsyter til FNs klimapanel.

Rapporten ser på hvor mye av de nødvendige globale klimakuttene det er rettferdig at Norge tar ansvar for. Utgangspunktet er at vi må kutte så mye at vi har høyest mulig sannsynlighet til å nå målet om maksimalt 2 graders oppvarming.

Fordelingen gjøres med utgangspunkt i prinsippene om respektivt ansvar og ulik kapasitet. Disse prinsippene er de samme som ligger til grunn for de internasjonale forhandlingene. GDR-rammeverket tar hensyn til behovet for utvikling for verdens fattige, ved å utelukke utslipp og økonomisk kapasitet knyttet de den delen av befolkningen som lever for under 20 dollar dagen.

Rapporten er skrevet av forskere ved Stockholm Environmental Institute (SEI) og EcoEquity på oppdrag av Kirkens Nødhjelp.

Publisert: