Fredsbygging

Vårt fredsprogram har økt fokus på å minske voldsbruken mellom grupper. Kirkens Nødhjelp ønsker å bidra til å minske volden ved å øke samarbeidet mellom ulike grupperinger, støtte fredsbyggende strukturer og påvirke de strukturelle årsakene til vold.

E_SDG goals_icons-individual-cmyk-05.jpg E_SDG goals_icons-individual-cmyk-16.jpg

Gjeldende land

fredsbygging - kart.jpg

Konflikthåndtering

Fred krever fraværet av både åpen og strukturell vold, en situasjon hvor rettferdighet, justis og likestilling er ledende prinsipper.

Vold og frykt for vold hemmer en rekke rettigheter og voldelige konflikter er derfor en barriere mot utvikling på all nivå. Overlevende etter vold lider ofte under langsiktige fysiske skader og psykiske traumer, mens mennesker som lever i konfliktområder tvinges til å organisere livene sine for å unngå vold, heller enn å kunne forbedre dere egen livssituasjon.

I 2018 fikk 3900 kvinner og ungdom trening i konflikthåndtering gjennom vårt fredsbygging-program. Dette øker sjansene for å finne en ikke-voldelig løsning.

Kirkens Nødhjelps fredsarbeid er tett knyttet til resten av vårt arbeid, for å koble de underliggende skjevhetene og urettene i samfunnet sammen med fredsbygging. Vårt arbeid fokuserer på å styrke relasjoner mellom grupper, på tvers av religion og konfliktlinjer.

Se eksempel fra vårt fredsarbeid i Afghanistan:

-

Publisert: fredag 09. oktober 2019