VANN, SANITÆR OG HYGIENE

Kirkens Nødhjelps program for vann, sanitær og hygiene, fokuserer på å gi mennesker tilgang på rent vann, forbedre sanitærforhold og bedre forvaltningen av vannressurser.

E_SDG goals_icons-individual-cmyk-01.jpg E_SDG goals_icons-individual-cmyk-06.jpg

Gjeldende land

CR WASH 2020.png

Rent og trygt drikkevann

Kirkens Nødhjelp arbeider med vann, sanitær og hygiene (WASH) i langsiktige utviklingsprosjekter og akutte katastrofesituasjoner over hele verden. Målet er å sikre menneskers tilgang til rent vann, trygge sanitærforhold og å legge til rette for god hygienepraksis i fattige og marginaliserte lokalsamfunn.

Tilgang til trygt vann, tilstrekkelige sanitærforhold, gode hygienerutiner og å leve under "rene" forhold er fundamentale forutsetninger for menneskers helse og sosiale og økonomiske utvikling. Mangelen på slike forhold utsetter mennekser, spesielt barn og mennesker med svekkede immunsystemer, for overførbare sykdommer som diarré og tyfoidfeber. Dette er ofte et spørsmål om liv eller død. I dag forårsaker uhygiene forhold 1.8 millioner barns dødsfall på grunn av diarré og andre vannrelaterte sykdommer.

I 2018 har 1.5 millioner mennesker fått tilgang til rent vann, gjennom våre arbeider med vann, sanitær og hygiene programmer.

Vann til en million

TV-aksjonen NRK 19. oktober 2014 slo alle rekorder og endte med eventyrlige 250 millioner kroner! 

12 år gamle Agnes Paulo fra Tanzania bruker fem timer på å skaffe vann til familien hver dag. Takket være 100 000 bøssebærere og norske givere skal hun nå få bruke tiden sin på andre ting. Kirkens Nødhjelp skal bruke penger som ble samlet inn i TV-aksjonen til å gi Agnes og landsbyen hun bor i en brønn. Med tilgang på rent vann i nærheten vil Agnes få bedre helse og tid å bruke på andre ting. Agnes og jenter som henne kan gå på skole i stedet for å hente vann. Kvinner kan bruke tid på arbeid hjemme eller på å tjene penger. Mennesker overlever og holder seg friske. Barnedødeligheten går ned.

Våre resultater

-

Publisert: fredag 09. oktober 2019