Jobb for livet

Frivillig lønnstrekk, bidrag fra bedriften eller begge deler!

Kirkens Nødhjelp tilbyr et eget opplegg for norske bedrifter. "Jobb for Livet" bidrar til fellesskap, sosialt engasjement og utvidet kulturforståelse på arbeidsplassen gjennom støtte til et prosjekt som dere kan følge over tid.
 
De ansatte og ledelsen bestemmer selv hvordan de ønsker å støtte prosjektet, enten ved en kombinasjon av lønnstrekk og et bidrag fra bedriften, eller bare én av delene.
 
Din arbeidsplass kan bli en viktig støttespiller, og det behøver ikke å koste mye for hver enkelt.
 
Ta kontakt med oss for å diskutere Jobb for livet-konseptet! Send en e-post til bedrift@nca.no eller ring oss på telefon 22 09 27 00.
 
Følgende bedrifter støtter, eller har støttet et prosjekt gjennom Jobb for livet-avtaler:
 
Kalenderforlaget AS
Prosjekt: Byggingen av underjordiske demninger i tørkeområder i Brasil 
 

Statoil-Hydro i Stavanger
Prosjekt: Brønnboring i Etiopia

SINTEF 
Prosjekt: Mobil vannborerigg i Øst Afrika
 
Hydro Aluminium på Karmøy 
Prosjekt: Vannprosjekter og bekjempelse av hiv og aids i Eritrea
 
Xstrata Nikkelverk i Kristiansand 
Prosjekt: Helse, utdanning og miljø i den Dominikanske Republikk
 
Halliburton og Subsea 7 i Stavanger 
Prosjekt: Distriktsutvikling i Eritrea
 
Modum Bad
Prosjekt: Sykepleierutdanning i Malawi
 
Norske Skog Saugbrugs i Halden
 
Mattilsynet