Gi et alternativ til piratvirksomhet i somalia

Støtt vårt arbeid med å bekjempe piratvirksomheten i Somalia. Vi gir pirater et alternativ gjennom blant annet yrkesopplæring.

Støtt vårt anti-piratprosjekt i Somalia

Betydelige ressurser har blitt satt inn for å bekjempe piratvirksomheten gjennom militære og sikkerhetsmessige innsatser på vann og i luften. Det har imidlertid hele tiden vært argumentert med fra de som kjenner konteksten i Somalia at uten forebyggende innsats på land i Somalia i de områdene hvor piratene kommer fra vil en aldri få bukt med problemet.

For å ta fatt i dette iverksatte Kirkens Nødhjelp, i samarbeid med Rederiforbundet, Norsk Krigsforsikring for Skip og Utenriksdepartementet anti-pirat prosjektet i 2010.

PROGRAMMET BESTÅR AV BÅDE FOREBYGGENDE OG RESPONDERENDE ARBEID:

  • Kampanje og opplysningsarbeid rettet mot befolkningen i Puntland regionen (2,5 mill mennesker) for å skape en forståelse av de langsiktige skadelige virkningene av piratvirksomheten.
  • Bidra til å skape et alternativt livsgrunnlag for tidligere pirater som ønsker å komme seg ut av denne sirkelen gjennom å gi tilgang til yrkesopplæring, støtte til å starte opp småskala foretningsvirksomhet i sine lokalmiljø og å skape seg en alternativ levevei.
  • Oppfølging av tidligere pirater over tid for å sikre at de ikke ”faller tilbake” til tidligere virksomhet.

MED DERES STØTTE VIL VI KUNNE FORTSETTE DET VIKTIGE ARBEIDET MED Å SKAPE HÅP OG BEDRE FREMTIDSUTSIKTENE FOR UNGE SOMALIERE. VI HAR STERKT BEHOV FOR MIDLER FOR Å KUNNE:

  • Opprettholde kampanjearbeid sammen med lokale partnere og lokalsamfunn som jobber med å få bukt med piratvirksomhet
  • Oppskalere arbeidet til ti nye high-risk områder i Puntland
  • Fortsette yrkesopplæring og entreprenørskapskurs for unge somaliere.

"When piracy came to Eyl" en artikkel om prosjektet i det internasjonale shippingmagasinet TW+ fra Tradewinds (2015)

Last ned "When piracy came to Eyl"

"Piratene i Puntland" – et temablad om prosjektet utgitt av Kirkens Nødhjelp i desember 2015

Last ned "Piratene i Puntland"

STØTT DETTE PROSJEKTET

Ønsker du å lære mer om et mulig samarbeid om dette prosjektet, ta kontakt med oss ved hjelp av skjemaet under:

Kryss av for å bestille materiell: