Grønne skoler i Haiti

Støtt vårt arbeid med å bygge nye, miljøvennlige skoler i Haiti.

Støtt Kirkens Nødhjelps grønne skoler i Haiti

Kirkens Nødhjelp har jobbet på Haiti i mange tiår. Etter at landet ble rammet av det ødeleggende jordskjelvet i 2010, hjelper vi nå til med å bygge opp samfunnet igjen. Vi jobber blant annet med å bygge skoler med biogassystem, men vi trenger flere støttespillere!

Vi bidrar til at 10 000 innbyggere i to landsbyer får tilgang til rent vann og tilfredsstillende sanitærløsninger, og kan beskytte seg mot kolera.

Vi gir 400 ungdommer i de mest voldelige slumstrøkene rundt hovedstaden tilbud om yrkesopplæring kombinert med lese- og skrivehjelp, for å bedre mulighetene deres på arbeidsmarkedet.

Sammen med våre partnere, bygger vi også solide, enkle gode skoler som tåler en orkan eller et jordskjelv. Gjennom biogass-systemer løser vi sanitærproblemer ved å samle opp avfall og bio-avfall da det ikke finnes noen fungerende renovasjonsvesen. Avfallet gjøres om til biogass som gir strøm til matlaging. At søppel og bio-avfall fjernes reduserer smittefare for blant annet kolera og gir et renere samfunn. Tilgang på strøm forhindrer avskoging som er et stort problem i Haiti. Det lages grønnsakshager på skolene som gir mat til elevene og også noe som kan selges på markedet.

STØTT DETTE PROSJEKTET

Ønsker du å lære mer om et mulig samarbeid om dette prosjektet, ta kontakt med oss ved hjelp av skjemaet under:

Kryss av for å bestille materiell: