Kvinnesenter i Kongo

På senteret Dorcas Hus får voldtatte og mishandlede kvinner hjelp til å vende tilbake til livet. Behovene er store.

Støtt kvinnesenteret Dorcas Hus i Kongo

Krig og konflikt har herjet Kongo i over 17 år, og kvinner og barn er spesielt utsatt. Voldtekt og grov vold er et utstrakt problem, det er brukt både som et våpen i krig, ingen vet nøyaktig hvor mange kvinner som har blitt voldtatt i Kongo i løpet av de siste atten årene konflikten har pågått. Men man antar at det dreier seg om mer enn hundre tusen. Kvinner i alle aldre – til og med små jentebarn - blir voldtatt og i mange tilfeller også utsatt for grov tortur. Traumer og uønsket graviditet er vanlige følger av voldtektene.

KVINNESENTERET DORCAS HUS I BUKAVU, ØST-KONGO, TAR IMOT KVINNER SOM HAR VÆRT GJENNOM OPERASJONER ETTER VOLDTEKT. HER FÅR DE BLANT ANNET TILBUD OM:

  • Traumerådgivning
  • Helsekontroll og hiv-testing
  • Lese- og skriveopplæring
  • Opplæring i aktiviteter som kan gi en inntekt, for eksempel søm, strikking og såpeproduksjon.
  • Små lån til å komme i gang
  • Undervisning i rettigheter og jus

NYTT BYGG SKAL HJELPE FLERE

Dorcas Hus drives av Kirkens Nødhjelps lokale partnerorganisasjon BEATIL-ALT. Kvinnesenteret har i dag kapasitet til å ta imot 250 kvinner og barn i året. Behovene for å øke kapasiteten er enorm.

Vår partner er derfor i gang med å sette opp et helt nytt bygg til Dorcas Hus. Når det nye bygget står ferdig, vil 500 kvinner komme hit hver dag for å få støtte. Det nye bygget vil ha 100 sengeplasser.

STØTT DETTE PROSJEKTET

Ønsker du å lære mer om et mulig samarbeid om dette prosjektet, ta kontakt med oss ved hjelp av skjemaet under:

Kryss av for å bestille materiell: