Romania

Kirkens Nødhjelp ønsker å nå ut til enda flere i Romania fordi behovene er store.

12 år gamle Petcu Ionel går på "2nd chance school", en av skolene Kirkens Nødhjelp støtter. 12 år gamle Petcu Ionel går på "2nd chance school", en av aktivitetene Kirkens Nødhjelp støtter. Han droppet ut av vanlig skole fordi han blant annet var på sykehus i tre måneder, men er nå i gang med å lære de grunnleggende fagene for å kunne starte på offentlig skole i 5. klasse. Han ønsker å bli politimann. Foto: Gustaf Hellsing/Church of Sweden

Fattigdommen i Romania er stor, så stor at den også er synlig i Norge på gater og torg. 85 prosent av romfolk i Romania lever under fattigdomsgrensen og romfolket forblir en av de mest marginaliserte gruppene på tvers av kontinentet. Mange lever isolert fra resten av samfunnet, opplever stadig trakassering og diskriminering og har liten eller ingen utdanning. Bare én av tre voksne har arbeid, og mange barn dropper ut av skolen. 

Tigging er en desperat løsning som ikke er bærekraftig og som i liten grad bidrar til å oppnå en bedre livskvalitet. Det er bred politisk enighet om at det er best å ta tak i de grunnleggende årsakene som fører til tigging. Derfor støtter Kirkens Nødhjelp lokale organisasjoner i Romania som tar romfolkets utfordringer på alvor.

ARBEIDET VÅRT

Kirkens Nødhjelp støtter et senter for fattige i Romania i byen Roman i Moldova-regionen hvor romfolket bor. Senteret fokuserer på utdanning og jobbskaping, sosial inkludering og helsetjenester. Erfaringen er at endringer kan skapes sammen med de fattige, men det krever tett samarbeid og daglig oppsøkende individuell oppfølging.

Senteret driver barnehage, skole, helsearbeid, utdanning for voksne og utadrettetede helse- og sosialtjenester. Vi fokuserer særlig på barna, som trenger stabilitet, skolegang og sosial sikkerhet for å kunne vokse opp til å bli aktive medborgere og komme seg ut av fattigdomsfella. Det langsiktige målet er at befolkningen skal få tilgang til offentlig skole og helsetjenester og ha muligheten til å delta politisk på alle nivåer i samfunnet.

BEDRE BOFORHOLD MED RENT VANN OG TOALETTER

I Roman bor romfolket i fire nedlagte fjøs som huser 1000 mennesker, hvorav mange er barn. De har svært begrenset tilgang til vann og toaletter, men Kirkens Nødhjelp skal bidra til tilgang til rent vann, ordentlige toaletter og dusjer og nok såpe for å hindre spredning av sykdommer og sikre folks helse. 

STØTT DETTE PROSJEKTET

Benytt skjemaet under dersom du ønsker å støtte dette prosjektet her og nå. Du vil få tilsendt en kvittering på e-post.

Ønsker du å lære mer om et mulig samarbeid om dette prosjektet, ta kontakt med oss på telefon 22 00 27 00 for en uforpliktende prat eller send oss en e-post på bedrift@nca.no.

Kryss av for å bestille materiell: