Støtt vårt vannprosjekt i Etiopia

Rent vann gir bedre helse og forebygger barnedødelighet. Tilgang til rent vann gir jenter og kvinner tid og overskudd til skolegang og inntektsbringende arbeid.

Vann redder liv i Etiopia

Etiopia - vann forandrer alt

I landet som kalles Øst-Afrikas vanntårn mangler fortsatt millioner av mennesker tilgang til rent vann. Høy befolkningsvekst, underutviklet infrastruktur og klimaendringer bidrar til at mennesker er avhengige av forurenset overflatevann til drikke, rengjøring og personlig hygiene. I kombinasjon med dårlige sanitærforhold fører dette til at 80 prosent av alle sykdomstilfeller er vannbårne, og vannrelaterte sykdommer er akutt diaré, kolera, tyfoidfeber, malaria, trakom og sneglefeber. Kvinner og barn bruker mange timer daglig på å hente urent vann, som knapt dekker en husholdnings grunnleggende behov for vann. Få har tid til produktivt arbeid og skolegang. 
 

Kirkens Nødhjelp i Etiopia

Siden 1984 har over en million mennesker fått varig og stabil tilgang til rent vann gjennom Kirkens Nødhjelps vann- og sanitærutviklingsprogram i Etiopia. Dette har skjedd gjennom å rehabilitere infrastruktur og bore nye brønner. Lokalt eierskap er avgjørende for å sikre bærekraft i disse prosjektene, og prosjektene implementeres derfor av lokale partnere i tett samarbeid med lokalbefolkningen. Lokale vannkomiteer krever inn månedlige avgifter fra alle brukerne og står for vedlikehold og reparasjoner av installasjonene. Kurs i vannforvaltning og hygiene er komponenter i alle prosjektene. Gjennom avtaler med etiopiske myndigheter, sikres lokalsamfunnene tilgang til grunnleggende utdannings- og helsetilbud.
 

Med deres støtte

Med støtte fra din bedrift kan vi gi enda flere varig og stabil tilgang til rent vann.
 
For 100 000 kroner kan vi:
  • Bore en ny brønn til rundt 500 mennesker (i gjennomsnitt)
  • Etablere, utstyre og trene en lokal vannkomité
  • Gi teknisk assistanse og opplæring til en mekaniker
  • Sikre lokalsamfunnet tilgang til verktøy og reservedeler fra et regionalt depot
  • Gi lokalsamfunnet opplæring i vannforvaltning og hygienisk praksis
  • Arbeide på politisk nivå for at vann- og sanitærutvikling skal prioriteres
 

 

STØTT DETTE PROSJEKTET

Ønsker du å lære mer om et mulig samarbeid om dette prosjektet, ta kontakt med oss ved hjelp av skjemaet under:

Kryss av for å bestille materiell: