Dugnad - Omtanke

Sammen med Codex Advokat

Dugnad. Omtanke. Sammen med Codex Advokat

Dugnad. Omtanke. Sammen med Codex Advokat

Codex Advokat er stolt av å være Kirkens Nødhjelp sin hovedsamarbeidspartner innen juridiske tjenester. Sammen får vi til mer.

Samarbeid: Hvorfor samarbeider Kirkens Nødhjelp og Codex Advokat?

Kirkens Nødhjelp har valgt Codex Advokat som ny hovedsamarbeidspartner og leverandør av advokattjenester.

Verden er tuftet på plikter og rettigheter. Advokatbransjen har stor påvirkningskraft gjennom vår faglige kunnskap. Advokater skal fremme rett, og hindre urett.

Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med mennesker og organisasjoner over hele verden for å avskaffe fattigdom og urettferdighet.

"Vi i Codex er svært glade for å kunne bidra til dette viktige arbeidet."

Les mer: Om Codex


Partnerskap: Dette har Codex Advokat til felles med Kirkens Nødhjelp

Kirkens Nødhjelp er opptatt av miljøet – og det er Codex også. Derfor jobber vi sammen for å gjøre samfunn og politikk mer klimavennlig.

Som det første advokatfirmaet i verden, er Codex Advokat anerkjent som klimanøytrale gjennom FNs «Climate Neutral Now»-initiativ. Partnerskapet skal for begge parter bidra til oppfyllelse av bærekraftsmål 13 – stoppe klimaendringene.

Kirkens Nødhjelp og Codex Advokat skal samarbeide for klima og bærekraft, og i fellesskap bidra til gode humanitære formål. Codex bistår blant annet med finansiell støtte til miljørelaterte prosjekter, som planting av skog i Etiopia.

Les mer om: Codex Green


Hva innebærer egentlig FNs bærekraftsmål 13?

FN har kommet med 17 bærekraftsmål som skal nås innen 2030. Samarbeidet mellom Kirkens Nødhjelp og Codex Advokat retter seg mot bærekraftsmål 13 - stoppe klimaendringene.

Bærekraftsmål 13 innebærer å handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.

Med samarbeid får vi til mer. Kirkens Nødhjelp og Codex Advokat jobber sammen for å gjøre verden litt grønnere.

Les mer om: Bærekraftsmålene til FN på deres hjemmesider


Ønsker du å støtte Kirkens Nødhjelp?

Kirkens Nødhjelp startet i 1947 som en innsamlingsaksjon for nødlidende mennesker i det sønderknuste Tyskland. Hjelpeaksjonen fikk navnet Kirkens Nødhjelp.

Kirkens Nødhjelp er en av få norskeide organisasjoner og som i dag er en av Nordens største bistandsorganisasjoner.

Kirkens Nødhjelp gir nødhjelp i katastrofer og jobber langsiktig for en bærekraftig utvikling. Det meste av arbeidet gjøres i samarbeid med lokale partnere og i samarbeid med befolkningen. Kirkens Nødhjelp mener lokalsamfunnet må ta eierskap til løsningene for å skape virkelig og varig forandring.

For å fjerne årsaker til fattigdom påvirker Kirkens Nødhjelp samtidig myndigheter, næringsliv og religiøse ledere til å ta rettferdige beslutninger. Arbeidet utføres uten intensjon om å endre menneskers religiøse tilhørighet.

Du kan bistå Kirkens Nødhjelps arbeid gjennom å bli fast giver i skjemaet nederst på siden.

Til Partnermagasinet

Gi en gave

Din støtte går der behovet er størst

Du kan gi uten å fylle ut opplysninger om deg selv, men legg gjerne inn e-postadresse og telefonnummer om vi kan få lov å kontakte deg av og til, for eksempel de gangene vi trenger akutt hjelp.

Fast månedlig betaling med:

eller
Gaven din kan gi 250 kr er nok til å gi 1 person personer varig tilgang til rent vann hver måned