Din bedrift forandrer samfunn

Vann, helse og levebrød

Korrupsjonsjegere

Når byens egne folk blir korrupsjonsjegere

Kirkens Nødhjelp utdanner egne anti-korrupsjonsgrupper for å gjøre vanlige folk i stand til å stanse korrupsjon. Dette er historien om en av disse gruppene.

I Ilula var innbyggerne i en fortvilt situasjon: Selv om byen hadde offentlige vannpumper, fikk de kun tilgang til rent vann i noen timer én dag i uken. Resten av tiden var kranene stengt for dem. I stedet måtte de kjøpe vann fra private.

Da fikk menneskene der god nytte av den lokale anti-korrupsjonsgruppen. Disse gruppene består av vanlige mennesker som Kirkens Nødhjelp har utdannet slik at de er i stand til å stille sine ledere kritiske spørsmål og å holde myndighetene i ørene. Medlemmene får opplæring i hvordan de kan følge med på offentlige budsjetter og hvordan de skal rapportere hvis de oppdager tegn til korrupsjon.

På denne måten sikrer lokalsamfunnet selv at offentlige midler faktisk brukes slik de skal, på rent vann, skoler, nye veier og helsetjenester.

Avdekket og stanset korrupsjon

Og det var det som skjedde i Ilula. I småbyen 17 mil sør for Tanzanias hovedstad Dodoma avdekket anti-korrupsjonsgruppen at vannmangelen skyldtes korrupsjon: Sjefen for det lokale vannverket, en pensjonert oberst, misbrukte makten sin og stengte tappekranene, slik at «hans folk» kunne selge vann fra andre steder.

Slike tilfeller er langt fra uvanlige i Tanzania, hvor korrupsjon er en av de viktigste årsakene til at halve befolkningen mangler tilgang til rent vann.

Lokalbefolkningen har ofte lite å stille opp med i møtet med korrupsjonen.

– Hvordan kan en rotte jakte på en katt? svarte vannverkssjefen da gruppens medlemmer konfronterte ham med funnene. Meningen hans var klar: «Dere har ingen makt. Jeg har makt.»

Noen av gruppens medlemmer ble til og med sendt i fengsel.

Anti-korrupsjonsgruppen ga seg likevel ikke. Og utdanningen fra Kirkens Nødhjelp gjorde at den var i stand til å bevise korrupsjonen. De korrupte medarbeidere ble avslørt, og byen fikk igjen fri tilgang til vannet.

I 2016 lærte Kirkens Nødhjelp opp ytterligere 350 korrupsjonsjegere i Tanzania, slik at de nå teller 650 kvinner og menn. Til sammen overvåket disse gruppene 112 offentlige prosjekter i landet. Også i andre land har vi lært opp liknende grupper.

Tilbake