Møt Dagfinn Høybråten

Dagfinn Høybråten gikk inn i sin nye rolle som Kirkens Nødhjelps generalsekretær i begynnelsen av april 2019.

Dagfinn HøybråtenDagfinn er en politisk veteran som bringer Kirkens Nødhjelp en imponerende erfaringsbredde fra sin tid som helseminister, arbeids- og sosialminister, leder av Kristelig Folkeparti og medlem av Stortingets utenrikskomité. Før han ble en del av Kirkens Nødhjelp-familien, var Dagfinn generalsekretær i Nordisk ministerråd, og han leder fortsatt den norske sannhets- og forsoningskommisjonen, som gransker norske myndigheters behandling av samer og kvener/norskfinner.

Men alt dette kan du lese på Dagfinns Wikipedia-side (eller i en av de tre bøkene han har skrevet). La oss bli litt bedre kjent med den nye generalsekretæren!

 

Hva ville folk sagt om man spurte dem hvem Dagfinn Høybråten er?

De fleste som kjenner meg godt vil si at min arbeidsmåte kombinerer en sterk målrettethet med empati og respekt. Jeg trives veldig godt med å bidra til å utvikle et team av dedikerte mennesker som jobber sammen mot et felles mål.

Hva ville kona di sagt om hun ble stilt det samme spørsmålet?

Hun ville vært enig i det jeg nettopp sa, men lagt til at min målrettethet har en tendens til å resultere i at jeg går for langt foran henne når vi er ute og går tur sammen.

Hva tror du nordmenn flest vet om deg?

Etter 15 år, ser folk fortsatt ut til å huske at Norge var et av de første landene i verden til å innføre et totalforbud mot røyking innendørs på offentlige steder, og det skjedde mens jeg var helseminister. Røykeloven har reddet mange liv, og fortsatt får jeg nesten daglig positive tilbakemeldinger på forbudet, selv om det var ekstremt omstridt da det skjedde.

Hva er noen av de viktigste tingene som har formet deg som menneske?

En kjærlig familie ga meg min grunnleggende retning i livet og formet noen av mine mest betydningsfulle livsvalg, med min tro som den viktigste blant dem. Og så har jeg dratt nytte av all den visdommen min kone Jorunn har delt med meg over de 38 årene vi har vært gift.

Du har en ganske omfattende merittliste som leder; hva vil du si har bidratt mest til å forberede deg for denne nye rollen?

Å lede store, komplekse organisasjoner har vist meg hva som er mulig når folk jobber sammen, og at godt lederskap teller. Å lede Gavi, den globale vaksinealliansen, har også lært meg mye om å operere i tverrkulturelle sammenhenger, og det ga meg en unik erfaring i global innsamling, som bidro til at 700 millioner barn har fått livreddende vaksiner. Mine roller som minister og stortingsrepresentant har også hjulpet meg å forstå noen ting om den politiske verden. Men jeg forventer å lære mye hver dag av å jobbe med den fantastiske staben i Kirkens Nødhjelp.

Hva ville være den første setningen i din selvbiografi?

«Hvorfor gjør jeg dette?», som faktisk er den første setningen i min bok «Drivkraft», som ble utgitt i 2012.

Er det noe interessant eller overraskende vi bør vite om deg?

At jeg elsker ridning og hadde hester på familiegården vår i 20 år.

Hvor er det ene stedet du synes alle bør besøke i løpet av livet?

Illulisat på Grønland. Det er et ekstremt vakkert sted, men det forteller også historien om de hurtige konsekvensene av klimaendringene.

Hva er den ene boken du synes alle trenger å lese?

«Factfulness» av Hans Rosling. Den viser hvorfor vi ikke bør gå lei av å gjøre godt, og at det finnes håp.

Hva er det ene sitatet eller inspirerende ordtaket som har motivert deg?

«Følg Jesus, og om nødvendig, bruk ord.» (Frans av Assisi)

Hvilke tanker har du om Kirkens Nødhjelp og hva fremtiden vil bringe?

Vi lever i utfordrende tider. Klimaendringene vil ha enorme konsekvenser for verden og for menneskers liv. Internasjonalt samarbeid svekkes. Krig, konflikt og terrorisme berører uskyldige. Enkeltmenneskers grunnleggende rettigheter er truet. Sivilsamfunnsorganisasjoner er under press på mange måter. Alt dette gjør arbeidet vårt vanskeligere, men også viktigere enn noensinne.

Sivilsamfunnet sitter på nøklene til utvikling. Kirkens Nødhjelp er med sin kompetanse og forankring i verdens kirker en sentral aktør innenfor nødhjelps- og utviklingsmiljøet. Jeg ser frem til å jobbe med mine dyktige medarbeidere og lede organisasjonen gjennom en tid som krever atskilling tilpassingsevne og smidighet.

Jeg har lenge kjent Kirkens Nødhjelp som et markant talerør for de fattige, og jeg er stolt av å kunne bidra til Kirkens Nødhjelps viktige arbeid med å redde liv og bekjempe urett.