BLI EN SMS-AKTIVIST

Send DELTA på sms til 2426 eller tast inn mobilnummeret ditt her! 

Du vil motta 1–2 SMS-opprop i måneden. Tjenesten koster 7 kroner per mottatt opprop, og overskuddet går til Kirkens Nødhjelps arbeid. Du kan når som helst melde deg ut ved å sende OPPROP STOPP til 2426. 

 

Tjenesten koster 7 kroner per mottatt opprop, og overskuddet går til Kirkens Nødhjelps arbeid. Du kan når som helst melde deg ut ved å sende STANS til 2468.

Det nytter!

Hver måned sender vi ut ett til to opprop til alle som har meldt seg på. Her kan du lese noen av eksemplene på resultater fra vår SMS-opprop:

Våre opprop har være med på å øke regjeringens klimabidrag, økt bevilgningene til flyktningkrisen, slettet gjeld for land rammet av ebola, og mye mer.

Flere Resultater

Pågående kampanjer

SMS

Med dine underskrifter er du med på å sende klare meldinger til mennesker med makt: Vi står på de fattige og undertryktes side i kampen for en rettferdig verden!