Klimapilegrim 2015

Den 7. juni starter vi den lange ferden til Paris. Hundrevis av deltakere er med og går etappe for etappe gjennom Norge og en andre rekke land med ett budskap: Gi oss en rettferdig klimaavtale i Paris i desember!

Meld deg på Klimapilegrim 2015!

Klimapilegrim 2015 er en dugnad for en rettferdig internasjonal klimaavtale. Verdenssamfunnet har forhandlet om en internasjonal klimaavtale i over tjue år, men har enda ikke klart å enes om tiltak som er effektive nok til å stanse klimaendringene. Mye står på spill, og klimaendringene har allerede begynt å skape vanskeligheter, særlig i fattige land. Men nå har vi muligheten til snu trenden. Vi kan stanse klimakrisen hvis de som har mest, bidrar mest.

Verdens ledere møtes i Paris i desember 2015, og vi må få dem til å lytte. I Norge er vår viktigste jobb å få norske myndigheter til å gå foran i forhandlingene, og bidra med mer penger og mindre utslipp.

Vi må stå sammen, heve stemmen og gjøre oss synlige der folk er. Derfor har vi tatt initiativ til Klimapilegrim 2015 sammen med kirker og trossamfunn over hele landet. Ferden starter på Nordkapp i juni og følger etapper gjennom hele landet. I august gir vi stafettpinnen videre til våre venner og søsterkirker i Sverige i august. Deretter går ferden gjennom Finland, Danmark, Tyskland og Frankrike. Liknende pilegrimsferder går andre steder i Europa, samt Afrika og Asia.

Foto:Erlend Berge

Er du interessert i å delta på en etappe? Sjekk ut klimapilegrim.no og finn en etappe som passer for deg mellom juni og august! Det er også mulig å melde seg på etapper i andre land. Du kan også følge Klimapilegrim 2015 på Facebook.

Klimapilegrim 2015 er en del av den internasjonale kampanjen ACT Now for Climate Justice. Initiativtakere i Norge er Kirkens Nødhjelp, Den norske kirke, Norges Kristne Råd, KFUK-KFUM Global, Changemaker, SMM og Norsk pilegrimssenter.