SMS-opprop

Hver måned sender Kirkens Nødhjelp ut ett til to opprop mot urett på SMS til alle som har meldt seg på. Se våre tidligere opp rop her:

Krev stans av krigsmateriell til autoritære regimer!

Norge bør fremme demokratier og menneskerettigheter, og ikke eksportere krigsmateriell til diktaturer som bryter menneskerettighetene. Sammen med vår ungdomsorganisasjon Changemaker krever Kirkens Nødhjelp at regjeringen viser større åpenhet rundt...

Frys og slett gjelden til orkanrammede øystater

I september ble flere karibiske øystater rammet av kraftige orkaner. Orkanene var svært ødeleggende; på Dominica og Barbuda ble henholdsvis 98 % og 90 % av alle hus ødelagt. Oppbyggingsarbeidet er beregnet til 250 millioner dollar, tilsvarende nesten 2...

Vis klimarettferdighet – la oljen ligge

Klimaendringene truer allerede menneskers liv og levebrød over hele kloden. For å løse klimakrisa trenger vi klimarettferdighet, hvor rike land leder an i å kutte utslipp hjemme og ute. Da må land som Norge la fossil energi bli liggende.

Krev et FN-organ mot skatteflukt

En rekke internasjonale organisasjoner samles nå bak kravet om å etablere et globalt FN-organ for å bekjempe skatteflukt. Be Norges utenriksminister Børge Brende om å stille seg bak kravet, og jobbe for et vedtak i FNs generalforsamling.

Blokaden av Gaza må oppheves!

To år etter bombingen av Gaza er kun 10 prosent av de ødelagte hjemmene bygget opp igjen. Israels blokade av Gaza hindrer import av byggematerialer.

Stop the Bleeding

Våre afrikanske partnere kjemper mot den ulovlige kapitalflukten som Panama Papers avslører. De ber om din stemme!

Stans skatteparadisene

Vi kan få en slutt på ekstrem ulikhet og fattigdom i verden. Men da må vi stanse skatteparadisene.