SMS-opprop

Hver måned sender Kirkens Nødhjelp ut ett til to opprop mot urett på SMS til alle som har meldt seg på. Se våre tidligere opp rop her:

Verdens fattige krever klimahandling nå!

Når verdens ledere samles på klimatoppmøte i Paris neste uke er det fremtiden og livsgrunnlaget til verdens fattige som står på spill. Signer vårt internasjonale opprop for en rettferdig klimaavtale!

Riv Muren

Israel har startet en utvidelse av seperasjonsmuren og legger dermed beslag på enda mer okkupert jord som tilhører palestinerne. Gi din støtte til de palestinske kirkene som forsøker å stanse utvidelsen!

Stopp volden!

Alle former for kjønnsbasert vold må ta slutt. Be regjeringen forplikte seg til å gjøre det den kan for å stoppe volden!

Støtt flyktningene

Vi vil ha tre milliarder til Syria og nabolandene – uten at det går ut over verdens fattige!

Si ja til gjeldssletteordning, Norge

49 land har et urovekkende høyt gjeldsnivå, i følge Verdensbanken, og noen utviklingsland betaler mer i gjeldsnedbetaling enn de får i bistand. Nå kan Norge støtte en løsning i FN.

Støtt utviklingslandenes skattekrav

I midten av juli samles verdens ledere til et stort FN-toppmøte om finansiering for utvikling i Addis Abeba, Etiopia. Be utenriksminister Børge Brende støtte utviklingslandenes krav om et sterkt FN-organ mot internasjonalt skattejuks i talen sin.

Opprop mot skattejuks

Mandag 15. juni kan det bli Stortingsflertall for bedre regler mot skattejuks i fattige land. Be KrF og V stemme ja til forslaget!

Opprop for båtflyktningene!

Situasjonen i Middelhavet krever umiddelbar handling. Støtt vårt krav om større og raskere innsats for flyktningene.

Stans diktatoreksporten

Changemaker, Kirkens Nødhjelps ungdom, jobber hardt for å stanse eksport av norsk militærutstyr til autoritære regimer. Støtt dem med din underskrift!