Dette fikk vi til sammen i 2019

Med din støtte til Kirkens Nødhjelp har du blant annet bidratt til å gi mer enn én million mennesker tilgang til rent vann. Sammen har vi reddet og forandret liv over hele verden. Tusen takk!

Du har gitt rent vann

RENT VANN REDDER LIV I TØRKEN: I Puntland i Somalia har det knapt regnet på fire år, og millioner av mennesker er fordrevet fra sine hjem. I landsbyen Balley har Kirkens Nødhjelp boret brønner som forsyner både fordrevne og lokalbefolkningen med tilgang til rent vann.


Du har gitt mor og barn helsetjenester

TRYGGE FØDSLER: Da 20-åringen Besha Kedir vokste opp, var landsbyen Gigesa i Etiopia nesten helt isolert store deler av året og manglet helsetilbud og tilgang til rent vann. Nå er Gigesa én av 16 landsbyer i området som har fått egen klinikk med mødre- og barnehelsetilbud, rent vann og trygge sanitæranlegg.


Du har gitt kvinner beskyttelse

BRØNNER BESKYTTER: I 25 år har Kirkens Nødhjelp samarbeidet med Denis Mukwege, som vant fredsprisen i 2018 for sin kamp mot krigsvoldtekter i DR Kongo. Vi støtter arbeidet ved rehabilitetssenteret Dorcas Hus. I tillegg borer vi brønner som er med på å forebygge overgrep, fordi kvinner slipper å gå lange veier for å finne vann. Her er vår generalsekretær Dagfinn Høybråten sammen med utviklingsminister Dag-Inge Ulstein i landsbyen Bushumba.


Du har gitt bønder tilgang til mer moderne jordbruksmetoder

EN VEI UT AV FATTIGDOM: Janet Nyamulani har femdoblet produksjonen av grønnsaker bare ett år etter at hun ble med i vårt mikroinvesteringsprosjekt i Malawi. Nøkkelen er å organisere lokalsamfunn til å samarbeide om mikrofinansiering og felles innkjøp av frø, gjødsel og utstyr. Norske myndigheter går nå inn og støtter dette prosjektet. Dine gaver gir ringvirkninger!


Du har gitt mennesker et levebrød

VERDIFULL GEIT: Amanda Gamada (7) i Beseko ilala, Etiopia. Mange familier får utdelt geit som gir melk, ost, naturgjødsel – og liv til enda flere geiter. Inntektene kan en familie bruke på andre matvarer, skolegang, helsetjenster og klær.


Du støtter prosjekter med sterk lokal forankring


LOKAL VANNKOMITÉ: I Beseko i Etiopia er Adjitu Buli, Shewaye Adugna og Aberu Dhaba med i vannkomiteen. En viktig del av vannprogrammet til Kirkens Nødhjelp er at landsbyen selv skal ordne det praktiske rundt vannstasjonene.


Du har gitt mennesker beskyttelse mot klimaendringer

KLIMATILTAK: Tørke og flom truer livsgrunnlaget for mange. Gjennom planting av trær og andre klimaprosjekter er du tilstede for de menneskene som nå opplever konsekvensene av klimaendringene.

Takk for at du har reddet liv og forandret liv i 2019!

Vi gleder oss til å fortsette arbeidet for en rettferdig verden med deg i 2020!