Ansatte ved Hydro Karmøy

De ansatte ved Hydro Karmøy deltar i vårt Jobb for livet-konsept.

Hydro Aluminium på Karmøy har støttet Kirkens Nødhjelps arbeid i Øst-Afrika siden 1985. Siden da har 1100 ansatte sammen med bedriften samlet inn nærmere seks millioner kroner til bl.a. bygging av damanlegg og brønnboring i Etiopia og Eritrea. 

De fleste ansatte trekkes 50 kroner per måned over lønnslippen. Pengene går for tiden til Kirkens Nødhjelps store vannprosjekt i Etiopia. Selv om beløpet ikke er så stort for hver enkelt ansatt, blir dette mye til sammen og betyr tilgang på rent drikkevann for folk på landsbygda i Etiopia . Representanter fra Hydro Aluminium på Karmøy har flere ganger vært på besøk i Eritrea og Etiopia og selv sett resultater av hjelpen med egne øyne.

- Vi valgte Kirkens Nødhjelp som samarbeidspartner i konkurranse med mange andre organisasjoner. De fem fagforeningene, og ledelsen her ved Hydro Aluminium Karmøy, var overbevist om at Kirkens Nødhjelp ville ivareta våre krav til et slikt engasjement. Nå er vi spent på fortsettelsen, sier Arne K. Larsen i informasjonsavdelingen og bedriftens representant i gruppen.