RENT VANN REDDER LIV. FORANDRE. FOR ANDRE.

785 millioner mennesker har ikke tilgang til rent vann. Urent vann tar liv hver eneste dag. Hjelp oss å sørge for rent vann til mennesker i krise. Vi er der nøden er størst. Du kan gjøre en forskjell, hjelp oss å hjelpe.

Bli fast giver – og du kan sikre ett menneske varig tilgang til rent vann – hver eneste måned.

Bli fast giver!

Din støtte går der behovet er størst

Du kan gi uten å fylle ut opplysninger om deg selv, men legg gjerne inn e-postadresse og telefonnummer om vi kan få lov å kontakte deg av og til, for eksempel de gangene vi trenger akutt hjelp.

Gaven din kan gi 250 kr er nok til å gi 1 person personer varig tilgang til rent vann hver måned

Rent vann redder liv – bli fast giver!

785 millioner mennesker har ikke tilgang til rent vann. Kirkens Nødhjelp har mer enn 60 års erfaring med livsviktig vannarbeid, og sammen med våre partnere sørger vi for at flere får varig tilgang til rent vann. Som fast giver gjør du det mulig for oss å fortsette dette arbeidet.

SLIK JOBBER VI MED VANN, SANITÆR OG HYGIENE

Rent drikkevann, toaletter, god hygiene og et rent bomiljø er nødvendig, ikke bare for å overleve, men også for å leve et verdig liv. For å sikre bærekraftige løsninger arbeider Kirkens Nødhjelp helhetlig med årsakene til vannkrisen både globalt og lokalt i mange land, samtidig som vi hvert år sikrer mer enn 1 million mennesker tilgang til rent vann.

Sammen med våre partnerorganisasjoner jobber Kirkens Nødhjelp blant annet med

  • brønnboring
  • tilgang til vann i katastrofesituasjoner
  • utdeling av hygienepakker med såpe, hånddesinfeksjon, bind og bleier til flyktninger og overlevende etter katastrofer
  • bygging av latriner

HVA GJØR KIRKENS NØDHJELP I ULIKE LAND?

  • I Sudan er Kirkens Nødhjelp i gang med en respons for å hjelpe flyktninger fra Tigray, Etiopia. – Behovene er enorme og flyktningene er ekstremt sårbare, sier Berte Marie Ulveseter, landdirektør for Kirkens Nødhjelp i Sudan. Flere tusen flyktninger fra Tigray har mistet teltene sine etter storm og kraftig uvær i flyktningleiren Tuneybah i Sudan. Regntiden har nettopp startet og flyktningene bor nå i et gjørmehull uten tak over hodet, doer eller mulighet til å vaske seg. Vi jobber nå med å dekke de mest akutte behovene, blant annet latriner, dusjer, tepper, hygienepakker og psykososial støtte.
  • Vi jobber i Pakistan gjennom lokale partnere i flere områder for å sikre lokalsamfunnets tilgang til livreddende tjenester innen vann, sanitær og hygiene. Vi engasjerer trosledere for å mobilisere lokalsamfunn gjennom religiøse prekener, og ved å lære ungdom å øke bevisstheten rundt personlig hygiene i husholdningen. Vi distribuerer også grunnleggende hygienesett med såper og håndklær, og gir kontantbistand til hygieneartikler, spesielt til de mest utsatte og eldre medlemmene i befolkningen. 
  • Somalia har vi bygget håndvaskstasjoner på offentlige steder og felles latriner/fasiliteter i områder for internt fordrevne. Vi distribuerer hygienesett og såpe til utsatte husholdninger, reparerer vannforsyningssystemer og støtter vannbedrifter. Hygienepromotører, samfunnskoordinatorer, og utdannings- og vannkomiteer får god opplæring i hygienepromotering.
  • Dette er noen eksempler på Kirkens Nødhjelps arbeid med vann, sanitær og hygiene. Sammen med Kirkens Nødhjelp kan du redde liv, forandre liv og bekjempe urettferdighet i 31 land.

Som fast giver til Kirkens Nødhjelps arbeid, kan du sikre ett menneske varig tilgang til rent vann – hver eneste måned. Les mer hva det betyr å være fast giver her

Rent vann redder og forandrer liv. Sammen forandrer vi verden.