RENT VANN REDDER LIV. FORANDRE. FOR ANDRE.

785 millioner mennesker har ikke tilgang til rent vann. Urent vann tar liv hver eneste dag. Hjelp oss å sørge for rent vann til mennesker i krise. Vi er der nøden er størst. Du kan gjøre en forskjell, hjelp oss å hjelpe.

Bli fast giver – og du kan sikre ett menneske varig tilgang til rent vann – hver eneste måned.

Bli fast giver!

Din støtte går der behovet er størst

Du kan gi uten å fylle ut opplysninger om deg selv, men legg gjerne inn e-postadresse og telefonnummer om vi kan få lov å kontakte deg av og til, for eksempel de gangene vi trenger akutt hjelp.

Gaven din kan gi 250 kr er nok til å gi 1 person personer varig tilgang til rent vann hver måned

Rent vann redder liv – bli fast giver!

785 millioner mennesker har ikke tilgang til rent vann. Ahmed Ali Sahib sørger for at mennesker på flukt får rent vann ved å holde orden og vakt ved vanntanken og solcellepanelet vårt i leiren Bilel i Darfur, Sudan. Sammen sørger vi for at flere får varig tilgang til rent vann. Bli fast giver i dag. 

SLIK JOBBER VI MED VANN, SANITÆR OG HYGIENE

Rent drikkevann, toaletter, god hygiene og et rent bomiljø er nødvendig, ikke bare for å overleve, men også for å leve et verdig liv. For å sikre bærekraftige løsninger arbeider Kirkens Nødhjelp helhetlig med årsakene til vannkrisen både globalt og lokalt i mange land, samtidig som vi hvert år sikrer mer enn 1 million mennesker tilgang til rent vann.

Sammen med våre partnerorganisasjoner jobber Kirkens Nødhjelp blant annet med

  • brønnboring
  • tilgang til vann i katastrofesituasjoner
  • utdeling av hygienepakker med såpe, hånddesinfeksjon, bind og bleier til flyktninger og overlevende etter katastrofer
  • bygging av latriner

HVA GJØR KIRKENS NØDHJELP I ULIKE LAND?

  • I Sudan er Kirkens Nødhjelp i gang med en respons for å hjelpe flyktninger fra Tigray, Etiopia. – Behovene er enorme og flyktningene er ekstremt sårbare, sier Berte Marie Ulveseter, landdirektør for Kirkens Nødhjelp i Sudan. Flere tusen flyktninger fra Tigray har mistet teltene sine etter storm og kraftig uvær i flyktningleiren Tuneybah i Sudan. Regntiden har nettopp startet og flyktningene bor nå i et gjørmehull uten tak over hodet, doer eller mulighet til å vaske seg. Vi jobber nå med å dekke de mest akutte behovene, blant annet latriner, dusjer, tepper, hygienepakker og psykososial støtte.
  • Vi jobber i Pakistan gjennom lokale partnere i flere områder for å sikre lokalsamfunnets tilgang til livreddende tjenester innen vann, sanitær og hygiene. Vi engasjerer trosledere for å mobilisere lokalsamfunn gjennom religiøse prekener, og ved å lære ungdom å øke bevisstheten rundt personlig hygiene i husholdningen. Vi distribuerer også grunnleggende hygienesett med såper og håndklær, og gir kontantbistand til hygieneartikler, spesielt til de mest utsatte og eldre medlemmene i befolkningen. 
  • Somalia har vi bygget håndvaskstasjoner på offentlige steder og felles latriner/fasiliteter i områder for internt fordrevne. Vi distribuerer hygienesett og såpe til utsatte husholdninger, reparerer vannforsyningssystemer og støtter vannbedrifter. Hygienepromotører, samfunnskoordinatorer, og utdannings- og vannkomiteer får god opplæring i hygienepromotering.
  • Dette er noen eksempler på Kirkens Nødhjelps arbeid med vann, sanitær og hygiene. Sammen med Kirkens Nødhjelp kan du redde liv, forandre liv og bekjempe urettferdighet i 31 land.

Som fast giver til Kirkens Nødhjelps arbeid, kan du sikre ett menneske varig tilgang til rent vann – hver eneste måned. Les mer hva det betyr å være fast giver her

Rent vann redder og forandrer liv. Sammen forandrer vi verden.