RENT VANN REDDER LIV. FORANDRE. FOR ANDRE.

785 millioner mennesker har ikke tilgang til rent vann. Urent vann tar liv hver eneste dag. Hjelp oss å sørge for rent vann til mennesker i krise. Vi er der nøden er størst. Du kan gjøre en forskjell, hjelp oss å hjelpe.

Bli fast giver – og du kan sikre ett menneske varig tilgang til rent vann – hver eneste måned.

Bli fast giver!

Din støtte går der behovet er størst

Du kan gi uten å fylle ut opplysninger om deg selv, men legg gjerne inn e-postadresse og telefonnummer om vi kan få lov å kontakte deg av og til, for eksempel de gangene vi trenger akutt hjelp.

Gaven din kan gi 250 kr er nok til å gi 1 person personer varig tilgang til rent vann hver måned

Mennesker i nød trenger din hjelp – bli fast giver

7 år gamle Malaz måtte forlate alt, da hun og familien flyktet fra Sør-Sudan til leiren Bilel i Darfur i fjor. Her har de startet et helt nytt liv i det nådeløse og tørre landskapet. Takket være Kirkens Nødhjelp har Malaz tilgang til rent vann, skole og helsehjelp i leiren. 785 millioner mennesker har ikke tilgang til rent vann. Du kan gjøre en forskjell og forandre for andre.

SLIK JOBBER VI MED VANN, SANITÆR OG HYGIENE

Rent drikkevann, toaletter, god hygiene og et rent bomiljø er nødvendig, ikke bare for å overleve, men også for å leve et verdig liv. For å sikre bærekraftige løsninger arbeider Kirkens Nødhjelp helhetlig med årsakene til vannkrisen både globalt og lokalt i mange land, samtidig som vi hvert år sikrer mer enn 1 million mennesker tilgang til rent vann.

Sammen med våre partnerorganisasjoner jobber Kirkens Nødhjelp blant annet med

  • brønnboring
  • tilgang til vann i katastrofesituasjoner
  • utdeling av hygienepakker med såpe, hånddesinfeksjon, bind og bleier til flyktninger og overlevende etter katastrofer
  • bygging av latriner

HVA GJØR KIRKENS NØDHJELP I ULIKE LAND?

  • I Sudan er Kirkens Nødhjelp i gang med å hjelpe flyktninger fra Etiopia i Sudan. – Behovene er enorme og flyktningene er ekstremt sårbare, sier Berte Marie Ulveseter, landdirektør for Kirkens Nødhjelp i Sudan. Nå jobber vi med å få på plass grunnleggende tjenester i den nye Tunaydbah-leiren, som hittil huser 8.000 flyktninger. Snart vil det bo opptil 30.000 mennesker her. Vi bygger sanitæranlegg for 620 husholdninger, med mulighet for utvidelse ved behov. Åtte husstander vil sammen disponere tre doer og to dusjer fordelt på kvinner og menn.
  • Vi jobber i Pakistan gjennom lokale partnere i flere områder for å sikre lokalsamfunnets tilgang til livreddende tjenester innen vann, sanitær og hygiene. Vi engasjerer trosledere for å mobilisere lokalsamfunn gjennom prekener, og ved å lære ungdom å øke bevisstheten rundt personlig hygiene i husholdningen. Vi distribuerer også grunnleggende hygienesett med såper og håndklær, og gir kontantbistand til hygieneartikler — spesielt til de mest utsatte og eldre medlemmene i befolkningen. 
  • Somalia har vi bygget håndvaskstasjoner på offentlige steder og felles toalletter og fasiliteter i områder for internt fordrevne. Vi deler ut hygienesett og såpe til utsatte husholdninger, reparerer vannforsyningssystemer og støtter vannbedrifter. Hygienepromotører, samfunnskoordinatorer, og utdannings- og vannkomiteer får god opplæring i hygienepromotering.
  • Dette er noen eksempler på Kirkens Nødhjelps arbeid med vann, sanitær og hygiene. Sammen med Kirkens Nødhjelp kan du redde liv, forandre liv og bekjempe urettferdighet i 31 land.

Som fast giver til Kirkens Nødhjelps arbeid, kan du sikre ett menneske varig tilgang til rent vann – hver eneste måned. Les mer hva det betyr å være fast giver her

Rent vann redder og forandrer liv. Sammen forandrer vi verden.