Rent vann er livsviktig i katastrofer!

Som fast giver gir du oss mulighet til å rykke raskt ut der nøden er størst.
 
Du kan du sikre ett menneske varig tilgang til rent vann – hver eneste måned. Rent vann redder liv og forandrer liv. Sammen forandrer vi verden.

Bli fast giver!

Din støtte går der behovet er størst

Du kan gi uten å fylle ut opplysninger om deg selv, men legg gjerne inn e-postadresse og telefonnummer om vi kan få lov å kontakte deg av og til, for eksempel de gangene vi trenger akutt hjelp.

Gaven din kan gi 250 kr er nok til å gi 1 person personer varig tilgang til rent vann hver måned

Kirkens Nødhjelp i katastrofer

- Ingen trodde situasjonen kunne bli verre her i Libanon, med økonomisk kollaps, enorm fattigdom og pandemi. Så kom den katastrofale eksplosjonen, og nå har mange mistet alt, sier Benedicte Næss Hafskjold vår landdirektør i Libanon.  Eksplosjonen i Beirut har ført til at flere hundretusen mennesker har blitt hjemløse.

Benedicte Næss Hafskjold i katastroferammede Beirut, Libanon.

En katastrofe handler om mer enn selve eksplosjonen, jordskjelvet, tørken, flommen, tyfonen eller konflikten. Det handler om sårbarhet. Derfor er Kirkens Nødhjelp på plass i fattige lokalsamfunn verden over med akutt nødhjelp, støtte til gjenoppbygging og innsats for å gjøre de mest sårbare bedre rustet til å møte fremtidige kriser.

Akkurat nå

Kirkens Nødhjelp er på plass med nødhjelp til de hardest rammede etter den fatale eksplosjonen i Beirut tirsdag 4. august. I tillegg har vi nå målrettede tiltak mot spredning av covid-19 i over 20 land. Dette er noe av det vi gjør:

Libanon: I katastroferammede Beirut jobber vi nå blant annet med å dele ut mat og pakker med såpe- og hygieneprodukter for å hindre spredning av covid-19, som i skrivende stund er økende i Libanon.

Matutdeling i Beirut, Libanon.

Etiopia: Vi har startet utdeling av materiell om covid-19 gjennom religiøse ledere, og vi sikrer flyktninger tilgang til informasjon og håndvaskfasiliteter. I flyktningleiren Jewi har vi satt opp innovative håndvaskestasjoner med fotpedal og sørget for at alle får kunnskap om hvordan de beskytter seg mot spredning av covid-19.

Haiti: Vi driver med håndvaskopplæring av skolebarn og informasjonsspredning om covid-19.

Sudan: Vi har ansvar for rent vann, hygientiltak og helsetjenester for nesten 200.000 internt fordrevne i seks leirer i Darfur. Vi sikrer opplæring om covid-19 og smittevernsutstyr til klinikkene, og har gjort klart et isolasjonssenter for mulige smittede i Sør-Darfur.

Rask utrykning i kriser

Kirkens Nødhjelp har gjennom flere år bygget opp Norges fremste fagmiljø på vann, sanitær og hygiene i katastrofesituasjoner. Vår beredskapsgruppe består av mennesker som til daglig arbeider i norske bedrifter som kan reise til katastrofeområder på kort varsel. Dette kan være ingeniører og helsepersonell, logistikere og sikkerhetseksperter. I tillegg har vi utstyr som ligger ferdig pakket i tre beredskapsdepoter forskjellige steder i verden som gjør at vi kan være på plass i katastrofeområder i løpet av 48 timer.

Men det viktigste er vår tilstedeværelse i områdene som er mest sårbare for katastrofer, enten gjennom våre egne lokale samarbeidspartnere eller søsterorganisasjoner innenfor ACT Alliance. Overalt der det finnes en kirke, en moské, en synagoge eller et tempel, finnes lokalkunnskapen og kapasiteten vi trenger for å nå helt frem med effektiv nødhjelp under kaotiske og til dels farlige forhold.

Vann, sanitær og hygiene

I katastrofeområder og på flukt fra tørke og konflikt fører vannmangel, urent vann og dårlige sanitærforhold til spredning av smittsomme sykdommer, for eksempel covid-19. Da er det ikke nok å sørge for rent drikkevann. Rene og trygge toaletter og hygieneartikler er sammen med rent vann kjernen i Kirkens Nødhjelps katastroferespons.

Forebygging av katastrofer

Vi vet at katastrofer handler om sårbarhet. For Kirkens Nødhjelp er derfor beredskap mer enn eksperter, globale depoter, logistikk og egenkapital. Den mest effektive formen for beredskap er å forebygge fremtidige katastrofer gjennom å redusere sårbarheten i fattige land og lokalsamfunn. Brønner og vannpumper gjør mennesker mindre sårbare for tørke. Dialogarbeid bidrar til å forebygge voldelige konflikter. Slik blir nødhjelp, langsiktig utvikling og beslutningspåvirkning tre sider av samme sak.

Som fast giver støtter du hele Kirkens Nødhjelps arbeid og er der behovet er størst!