Du er med og redder liv i Malawi

Syklonen Idai har skapt flomkatastrofe sørøst i Afrika. Som fast giver er du med og sikrer livreddende nødhjelp til mange av de hardest rammede i Malawi.

Kirkens Nødhjelp har jobbet langsiktig i Malawi i flere år, og takket være støtten midler fra faste givere som deg, kunne vi rykke raskt ut og gi akutt nødhjelp til mange tusen mennesker i de hardest rammede områdene.

Mistet alt

En av de rammede er 70 år gamle Nyamikhyia Zuhuwawu. Jordflekken hvor hun dyrket maten hun trengte, er totalt ødelagt. Hun dyrket durra, en viktig matplante i denne delen av landet. Durraen, som skulle sikre henne mat for det kommende året, er nå vasket vekk av vannet. Avlingen var nesten klar til innhøsting. Utsiktene for trygg tilgang til mat var lyse. Så kom altså regnet og vinden og ødela huset, avlingene, alt.

Nyamikhyia Zuhuwawu er usikker på hvor gammel hun er. – Nei det blir bare gjetning, sier hun med et beskjedent smil. Naboene mener hun kan være rundt 70 år.
Nyamikhyia Zuhuwawu er usikker på hvor gammel hun er. – Nei det blir bare gjetning, sier hun med et beskjedent smil. Naboene mener hun kan være rundt 70 år.

De siste rapportene fra malawiske myndigheter viser at 740 000 mennesker i landet er berørt av ødeleggelser som følge av flom og kraftig vind. 76 000 mennesker har måttet flytte fra sine hjem, 56 mennesker er døde og nesten 600 er skadet. Av Malawis 28 distrikter er 14 rammet av ødeleggelser. Hardest rammet er distriktene sør i landet.

Overnatter på skolen

– Da regnet og vinden kom, ga huset mitt etter for naturkreftene, forteller Nyamikhyia. Hun er enke og bodde alene i huset sitt da uværet traff landsbyen Mguda på ettermiddagen 5. mars.

Siden syklonen har hun søkt ly i et av klasserommene på den lokale skolen om natten, sammen med mange andre. Bare i Mgua er det mer enn 350 rammede familier. På dagtid oppholder de seg utendørs, slik at undervisningen av skolebarna kan gå som normalt inne i klasserommene.

Vannbårne sykdommer

Det er ikke bare tap av avlinger som skaper stor usikkerhet. I tillegg er tilgangen til rent drikkevann og gode sanitær- og hygieneforhold en stor utfordring for de aller fleste malawiere, som nå sliter med etterdønningene av uværet. Det rapporteres allerede om flere tilfeller av sykdommer som skabb, øyeinfeksjoner, kolera og diaré blant de som bor i de provisoriske leirene.

Tilgang til rent drikkevann og skikkelige sanitærforhold er helt avgjørende for å unngå store utbrudd av sykdommer som kan være dødelige, spesielt for barn under fem år og de eldre.

Sikrer rent vann

Takket være deg og andre faste givere har Kirkens Nødhjelp satt i gang arbeid med å sikre nettopp gode vann- og sanitærforhold for Nyamikhyia og andre flomrammede i Nsanje-distriktet. Sammen med lokale partnere håper vi å nå ut til over 10.000 mennesker i de nærmeste dagene og ukene.

Førsteprioritet er å sikre tilgang til rent vann for så mange som mulig. Videre vil vi bygge eller rehabilitere latriner. Samtidig er det viktig å legge forholdene til rette for god hygienepraksis, som sammen med rent vann og trygge sanitærforhold er en forutsetning for å forebygge diarésykdommer i situasjoner der folk bor trangt.

Gjennom disse aktivitetene vil vi utgjøre en forskjell i livene til 2.500 familier, og bidra til at det som i utgangspunktet synes som en håpløs situasjon, ikke utvikler seg til å bli enda verre.

Tusen takk for at vi kan regne med deg!