En rettferdig verden etter Covid-19

Covid-19 og klimaendringene truer en årrekke med fremskritt i kampen mot ekstrem fattigdom. Men vi lar oss ikke stoppe. Som fast giver står du sammen med oss og våre medarbeidere og partnere lokalt over hele verden i kampen mot fattigdom.

Tilgang til rent vann er avgjørende for å bekjempe pandemien. Kirkens Nødhjelp har ansvar for rent vann, hygienetiltak og helsetjenester for nesten 200.000 internt fordrevne i seks leirer i Darfur.

«Covid-19 er nesten som et jordskjelv – men i alle land vi jobber i. Det påvirker alt vårt arbeid. Og de som allerede er sårbare, blir enda mer sårbare. For pandemien kommer på toppen av andre utfordringer.»

Slik beskriver Christian Visnes, lederen for Kirkens Nødhjelps nødhjelpsrespons, krisen vi nå står midt oppe i. Det er selvfølgelig først og fremst en helsekrise, spesielt i fattige land med dårlig utbygde helsesystemer og i flyktningleirer der folk bor tett i tett uten mulighet for sosial distansering. Én av ni i verden har ikke en gang rent vann å vaske hendene med.

«Men dette er også en økonomisk krise i fattige land uten sikkerhetsnett for de fattigste som allerede lever fra hånd til munn», sier Visnes. Han minner om at mange steder har tørke og gresshoppesvermer allerede ført til sviktende avlinger, matvaremangel og sult.

Gjeldskrise

Norge er i en enestående privilegert situasjon som kan verne om familier og arbeidsplasser gjennom en rekke ulike støttetiltak. Andre land tar opp lån for å forsøke å hindre en depresjonstid som kan kaste millioner tilbake i ekstrem fattigdom. Men mange fattige land har allerede flere og større lån enn de er i stand til å betjene.

«Heldigvis er det innført midlertidig betalingsstans for de aller fattigste landene, men det vil ikke være nok. Mange land vil i praksis gå konkurs. Uten gjeldsslette vil land bruke mer og mer penger på å betjene gjeld. Den virkelige regningen betales av vanlige folk som mister jobben, trygge helsetjenester og utdanning.»

Det sier Kjetil Abildsnes i Kirkens Nødhjelps avdeling for politikk og samfunn. Han arbeider sammen kolleger i internasjonale Kirkens Nødhjelp med å passe på at regjerningene i långiverlandene ikke lar gjeldsbetjening gå på bekostning av folks grunnleggende menneskerettigheter.

«Alle land som trenger det, må nå få betalingspause. Så trenger vi et rammeverk som sikrer at sårbare land kommer seg ut av denne gjeldskrisen. Hvis ikke står en hel generasjon i fare for å tape sin fremtid.»      

Unik posisjon

Som fast giver til Kirkens Nødhjelps arbeid er du ikke bare med og sikrer mennesker tilgang til rent vann. Sammen med oss er du en del av en global bevegelse forrettferdighet som bekjemper de grunnleggende årsakene til fattigdom.

Der mange andre nå ikke kommer til på grunn av reiserestriksjoner, er Kirkens Nødhjelp allerede til stede gjennom våre lokale medarbeidere og lokale partnere, i en unik posisjon til å hjelpe enda flere. Din støtte har aldri vært viktigere!

Din faste støtte redder og forandrer liv hver måned. Takk for at vi kan regne med deg!