Livreddende doer

Visste du at mer enn én av fem mennesker i verden mangler et eget vannklosett hjemme? Det første vannklosettet i Norge, WC, ble installert i Christiania i ca. 1860, men det var først med de kommunale renseanleggene i 1911 at det ble vanlig med vannklosett i nybygg. I Norge i dag tar de fleste det som en selvfølge å ha tilgang til et toalett.

Hindre sykdomsspredning

I en katastrofe er tilgang på rent drikkevann livsviktig. Men uten trygge toaletter og muligheter til å vaske seg vil sykdommer som kolera og diaré kunne ta mange liv. Derfor jobber Kirkens Nødhjelp alltid helhetlig med å sikre tilgang til rent drikkevann, trygge doer og gode hygienefasiliteter.  

I 2010 ble Haiti rammet av et kraftig jordskjelv som tok over 200.000 menneskeliv og gjorde over 1 million mennesker hjemløse. Et kolerautbrudd i etterkant av jordskjelvet ble fatalt; over 820.000 mennesker ble smittet og nesten 10.000 mennesker døde. Kolera er en vannbåren mage- og tarminfeksjon som oftest smitter via forurenset vann.

Da Haiti nok en gang ble rammet av jordskjelv 14.august 2021 førte det til omfattende ødeleggelser av vann- og sanitærsystemene. Over 200.000 mennesker mistet umiddelbart tilgangen til rent drikkevann og mer enn 100.000 bygninger og særlig skoler ble ødelagt. Det var viktig å unngå utbrudd av kolera og andre vannbårne sykdommer.

Takket være blant annet støtte fra faste givere som deg kunne Kirkens Nødhjelp hjelpe. Sammen med lokale partnere ble det satt opp vannrenseanlegg, skader på vann- og sanitærsystemene ble reparert, og ødelagte doer ved flere skoler ble rehabilitert. 

ØDELAGTE DOER: Jordskjelvet på Haiti i 2021 førte til omfattende ødeleggelser av vann- og sanitærsystemene.

Sikkerhet

Innad i Burkina Faso er hele 1,8 millioner mennesker på flukt fra terror og mangel på vann og arbeid. Dette skaper utfordringer når flyktningene og lokalbefolkningen må dele vann, doer, beiteområder og hus.

– Det er viktig å legge til rette for at både vertskommuner og internt fordrevne kan leve godt sammen. Derfor bygger vi både brønner og doer som kan deles likt mellom dem, sier Anne Cathrine Seland, landdirektør i Kirkens Nødhjelp.

I en leir for internt fordrevne utenfor byen Boromo har Kirkens Nødhjelp siden 2020 bygd ni doer som fordeles på rundt 200 mennesker. Før doene ble bygget, følte kvinnene og jentene seg veldig utrygge hver gang de skulle gå på do. De måtte ofte gå i skjul i mørket. Men det var langt fra trygt å gå ut av leiren og inn i skog, kratt og bak busker. Etter at leiren fikk ni toaletter, er både verdigheten og sikkerheten blitt betraktelig bedre. 

BYGGER DOER: I en leir for internt fordrevne utenfor byen Boromo i Burkina Faso har Kirkens Nødhjelp siden 2020 bygd ni doer som fordeles på rundt 200 mennesker.

Smarte løsninger 

I 2019 startet Kirkens Nødhjelp pilotprosjektet Waste for value i Gambella-regionen i Etiopia. Gjennom prosjektet samler, sorterer og selger flyktninger og vertsamfunn plast- og metallavfall for et resirkuleringsfirma. På den måten skapes jobber, samtidig som man bevarer miljøet og bygger bånd mellom flyktninger og lokalbefolkningen.

Som en del av prosjektet har det nå blitt bygget latriner (enkle toaletter) som delvis består av gamle plastflasker i flyktningleiren Jewi. Mer enn 3000 flasker ble brukt i byggingen av doene. Flaskene ble komprimert og fylt med jord, slik at de kunne brukes på samme måte som murstein.

Et trygt toalett er avgjørende for god helse og utvikling, for jenter og kvinners sikkerhet og ikke minst for verdigheten. Og som i alt vårt arbeid søker vi alltid klimavennlige og bærekraftige løsninger, også når vi bygger toaletter. 

WASTE FOR VALUE: I Gambella-regionen i Etiopia bygges latriner av gamle plastflasker. 

Rent vann redder liv

Din faste støtte gir flere mennesker tilgang til både vann og do.  

Tusen takk for at du redder og forandrer liv hver måned.