Sammen bekjemper vi krigsvoldtekter!

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein og vår ferske generalsekretær Dagfinn Høybråten besøkte nylig fredsprisvinner dr. Denis Mukwege og Panzi-sykehuset, der overlevende etter krigsvoldtekter får behandling. Som fast giver er du der hele året!

Bistands- og utviklingsminister Dag-Inge Ulstein og generalsekretær Dagfinn Høybråten med fredsprisvinner dr. Denis Mukwege på Panzi-sykehuset i Bukavu, DR Kongo. (Alle foto: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp)

«Vi vil være med å bidra til å bygge ut kapasiteten på Panzi-sykehuset», sa bistands- og utviklingsministeren til avisen Vårt land i forbindelse med besøket. I tillegg til arbeidet mot krigsvoldtekter, fikk Ulstein og Høybråten med egne øyne se Kirkens Nødhjelps vannprosjekter, som sikrer kvinner innflytelse i lokalsamfunnene og gjør dem mindre utsatt for overgrep i forbindelse med vannhenting over lange avstander.

Ringvirkninger

Panzi-sykehus i Bukavu er blitt for lite, men det er takket være våre partnere i Kongo og støttespillere som deg at dette arbeidet blir lagt merke til og nå får bistand fra øverste hold. Din støtte til Kirkens Nødhjelps arbeid gir ringvirkninger!

Flere enn 50.000 kvinner har fått livreddende behandling og oppfølging etter brutale krigsvoldtekter på Panzi-sykehuset og rehabiliteringssenteret Dorcas Hus i Bukavu nordøst i Den demokratiske republikken Kongo. Kirkens Nødhjelp har støttet fredsprisvinner Mukweges arbeid siden oppstarten i 1999.

Utviklingsministeren og generalsekretæren besøkte også landsbyen Bushumba i Kongo, der Kirkens Nødhjelp har bidratt til helsetilbudet og gitt varig tilgang til rent vann til 30.000 mennesker.

Utviklingsministeren og generalsekretæren besøkte også landsbyen Bushumba i Kongo, der Kirkens Nødhjelp har bidratt til helsetilbudet og gitt varig tilgang til rent vann til 30.000 mennesker.

Gode krefter

«Vi håper at vi sammen med alle gode krefter kan være med på å sette kjønnsbasert vold på dagsorden. Vi vil mobilisere givere av alle slag og vise at dette er et viktig arbeid for å gjenreise menneskeverdet og skape fred», sier Kirkens Nødhjelps nye generalsekretær Dagfinn Høybråten.

Dr. Denis Mukwege ble tildelt Nobel fredspris i fjor for sitt arbeid for overlevende – og for sin kamp mot krigsvoldtekter og for at de skyldige skal rettsforfølges og straffes.

Vårt felles ansvar

«Både Utenriksdepartementet og Kirkens Nødhjelp håper oppmerksomheten Mukwege fikk under fredsprisutdelingen kan bidra til å belyse dette feltet, slik at denne sårbare gruppen kan få mer økonomisk støtte», sa utviklingsministeren til Vårt land.

I sin tale under tildelingen av fredsprisen i Oslo rådhus i desember i fjor, utfordret Mukwege verdenssamfunnet til å ta ansvar for det som skjer i Kongo. Utvinning av verdifulle mineraler, blant annet koltan som brukes i smarttelefonene våre, er ikke bare en kilde til konfliktene som herjer Kongo, men medfører grov utnyttelse av dem som arbeider i gruvedriften.

Rørt – og inspirert

Dette var den første reisen Dagfinn Høybråten gjennomførte som generalsekretær i Kirkens Nødhjelp. Møtet med Mukwege og hans team – og ikke minst de overlevende etter brutale krigsvoldtekter – gjorde sterkt inntrykk, men ga også inspirasjon:

«Det er veldig inspirerende å møte våre ansatte og partnere som er i frontlinjen av vårt arbeid i felt. Slik førstehåndskunnskap er viktig for at jeg skal kunne gjøre min jobb som generalsekretær. Dr. Mukwege og fredsprisen har satt seksualisert vold som våpen i krig på den globale agendaen. Vi i Kirkens Nødhjelp er stolte over partnerskapet med dr. Mukwege i disse 25 årene, og vi akter å fortsette. Jeg har møtt kvinner her som har mistet alt: sine menn, barn, familie og venner. Alt de sitter igjen med er skam. Men jeg har også møtt kvinner, de Mukwege konsekvent omtaler som overlevende, reise seg og sakte, men sikkert gjenoppbygge liv i verdighet. Det gir meg håp!»

Som fast giver er du med og sikrer forutsigbarhet til å etablere og utvikle partnerskap med lokale krefter som dr. Mukwege, samtidig som vi har kapasitet til å rykke ut med livreddende nødhjelp i katastrofeområder. Tusen takk for at vi kan regne med deg!

 

Denis Mukwege

  • Kongolesisk gynekolog/kirurg, aktivist og grunnlegger av Panzi-sykehuset og Dorcas Hus
  • Vinner av Nobels fredspris for 2018 sammen med Nadia Murad
  • Rundt 3.600 overlevende får årlig behandling ved Panzi-sykehuset