Du gjør en forskjell!

Takk for at du redder og forandrer liv hver måned.

I 2021 var du med å beskytte mennesker mot Covid-19 gjennom å gi rent vann og trygge sanitærforhold. Du har vært der for mennesker i krise, som i Afghanistan, Etiopia og for jordskjelvofre på Haiti.

Takk for at du hvert år sikrer mer enn 1 million mennesker tilgang til rent vann. Sammen med deg og våre partnerorganisasjoner i felt jobber Kirkens Nødhjelp blant annet med:

  • Brønnboring
  • Vann i katastrofesituasjoner
  • Tilgang til trygge doer og håndvask

Har du anledning til å øke dine faste gavebeløp? En økning på 50 kroner i måneden kan i løpet av et år gi to mennesker tilgang til rent vann livet ut!

JA, JEG VIL ENDRE GAVEBELØP