Forskudd på Arv

Det er en del som lurer på mulighetene for å gi forskudd på arv. Våre samarbeidspartnere i Codex Advokat, familierettsadvokatene Andreas Poulsson og Susanna Holth i Codex Advokat forklarer her hva man bør tenke på i forbindelse med arv og pengegaver.

Hva er forskjellen på forskudd på arv og gave?

Det er mange som er usikre på om de skal kalle den formuen de deler ut for forskudd på arv eller gave. Tidligere hadde det betydning å skille på de ulike begrepene i avgiftsspørsmål. Nå er både arv og gave skattefritt, så avgift er ikke noe tema. Forskjellen ligger hovedsakelig i hvorvidt det som deles ut skal avkortes ved et senere arveoppgjør eller ikke.

En gave kan man naturlig tenke seg at er gitt uten "forbehold" og at den kommer i tillegg til arv. Gaven gis bort der og da, og tas ikke hensyn til i et senere arveoppgjør. Det er viktig å huske på at du har full rett til å gi bort gaver til hvem du vil så lenge du lever. Så lenge dette er en livsdisposisjon kan du gi gaver til hvem du vil, og du kan også forfordele barna.

Forskudd på arv er mer naturlig å tenke at skal avkortes ved et senere skifte. Den nye arveloven som trer i kraft 1. januar 2021 endrer hva den tidligere loven sa om avkortning.

Når skal forskudd på arv avkortes i et senere arveoppgjør?

Frem til nå har loven bestemt at store gaver som er gitt uten at alle livsarvingene (barna) har fått tilsvarende, skal avkortes hvis dette var arvelaterens forutsetninger. Dette betyr at man må gjøre en nærmere vurdering av hva som var arvelaterens forutsetninger. Hvis arvelater har sagt at det ikke skal avkortes, er vedkommende bundet av det. Det gjelder også i den nye loven.

Den nye arveloven bestemmer at avkortning kun skal skje hvis dette er satt som betingelse for ytelsen. En betingelse om avkortning bør være skriftlig og gjort kjent for de andre livsarvingene. Det er derfor viktig at man fremover setter opp et skriftlig dokument som regulerer det man deler ut og hvorvidt det skal avkortes eller ikke. Dette kan spare arvingene for mye tvil og krangling i ettertid.

TA KONTAKT

Vi går nå inn mot advents- og julehøytiden. Dette kan være en tid for ettertanke og refleksjon. En tid for store og små spørsmål. Kanskje kan man finne tid for samtale og dialog, selv om mange av oss på grunn av koronaviruset ikke kan møtes fysisk i år. Isteden kan man ha en god samtale over telefon?

Om du har noen spørsmål som vi i Kirkens Nødhjelp eller våre samarbeidpartnere i Codex Advokat kan hjelpe med, så håper vi du tar kontakt for en uforpliktende samtale.

Siv Holthe Krogh

Siv Holthe Krogh
Tlf: 480 52 166
Epost: siv.holthe.krogh@nca.no

Wenche Kaasa Johansen

Wenche Kaasa Johansen
Tlf: 932 42 434
Epost: wenche.kaasa.johansen@nca.no