Hva skjer når krigen er over?

Din støtte til Kirkens Nødhjelps arbeid har stor betydning for mennesker som har vært utsatt for krig og katastrofe. Jeg vil fortelle deg litt om hva du er med på i etterkant av slike hendelser.

Tekst og foto: Arne Grieg Riisnæs, juni 2022.

Nylig var jeg i Syria for å se og dokumentere gjenoppbyggingsarbeidet som vi er en del av. Etter over ti år med borgerkrig ligger landet i ruiner. I fjor åpnet vi vårt eget landkontor i hovedstaden Damaskus, noe som også betyr at vi oppskalerer arbeidet.

Sammen med givere som deg har vi vært til stede med livsviktig nødhjelp helt siden krigen brøt ut. Selv om nødhjelpsbehovene fremdeles er enorme er det godt å være en del av gjenoppbyggingen. Og det er rørende å se livsvilje og håp.

GJENOPPBYGGING: Da Roni, pappa Maher og resten av familien endelig kunne returnere til hjemmet sitt i Øst-Ghouta i Syria, var det fullstendig utbombet. – Se hvor fint det er blitt nå, sier Mahe og serverer et glass med trygt drikkevann rett fra springen. Han viser stolt fram leiligheten, som nå er fullt rehabilitert av Kirkens Nødhjelps lokale partner.
GJENOPPBYGGING: Da Roni, pappa Maher og resten av familien endelig kunne returnere til hjemmet sitt i Øst-Ghouta i Syria, var det fullstendig utbombet. – Se hvor fint det er blitt nå, sier Maher og serverer et glass med trygt drikkevann rett fra springen. Han viser stolt fram leiligheten, som nå er fullt rehabilitert av Kirkens Nødhjelps lokale partner.

I Ukraina og nabolandene har vi også vært til stede med nødhjelp siden krigen brøt ut, og sammen med deg skal vi også her bidra til gjenoppbyggingen så snart det er mulig. Vår lange erfaring fra gjenoppbyggingsarbeid i Syria og andre land vil her være viktig og verdifull.

I Syria så jeg mange eksempler fra arbeidet vårt som gir nytt håp og tro på fremtiden. Vi rehabiliterer ødelagte hjem og skoler, sikrer rent vann og toaletter, tilgang til solcellestrøm, psykososial hjelp til barn, samt støtte til ofre for kjønnsbasert vold.

NYTT HÅP: Gjennom å rehabilitere vannpumper og rørsystemer, samt bore brønner som drives av solceller er vi med og sikrer millioner av syrere tilgang til rent vann.
NYTT HÅP: Gjennom å rehabilitere vannpumper og rørsystemer, samt bore brønner som drives av solceller er vi med og sikrer millioner av syrere tilgang til rent vann.

 

BARN SKAL FÅ VÆRE BARN: Du gir barn mulighet til å tenke på annet enn krig og elendighet. 
BARN SKAL FÅ VÆRE BARN: Du gir barn mulighet til å tenke på annet enn krig og elendighet. 

Jeg har selv sett fortvilelsen i øynene til de ukrainske flyktningene da jeg var i grenseområdene for å følge nødhjelpsinnsatsen til Kirkens Nødhjelp og våre partnere tidligere i år. Sammen med deg skal vi stå sammen med flyktningene og holde liv i håpet. Og så snart det er mulig skal vi bidra til gjenoppbyggingen på samme måte som vi gjør i Syria.

RETTEN TIL BARNDOM: Barn som sliter med krigstraumer får tilbud om psykosiale aktiveteter, lek og dans, samt hjelp til skolearbeid.
RETTEN TIL BARNDOM: Barn som sliter med krigstraumer får tilbud om psykosiale aktiveteter, lek og dans, samt hjelp til skolearbeid.

Støtten fra givere som deg gjør at vi kan nå ut der nøden er størst og hvor hjelpen trengs som mest. I Ukraina, Syria, Afghanistan, Etiopia, Malawi eller i de andre landene vi jobber i. Ønsker du å gi en gave til vårt arbeid kan du gjøre det nederst på siden eller Vippse til 2426.

Takk for at du gir mennesker håp og fremtidstro! 

Arne Grieg Riisnæs
 
  Takknemlig hilsen,

   Arne Grieg Riisnæs,
   Kirkens Nødhjelp

GI EN GAVE

Din støtte går der behovet er størst

Du kan gi uten å fylle ut opplysninger om deg selv, men legg gjerne inn e-postadresse og telefonnummer om vi kan få lov å kontakte deg av og til, for eksempel de gangene vi trenger akutt hjelp.

Gaven din kan gi 250 kr er nok til å gi 1 person personer varig tilgang til rent vann hver måned