Håp for folk på flukt

Iker, en av våre eksperter på vann, sanitær og hygiene i krisesituasjoner, forteller om arbeidet for etiopiere på flukt fra den brutale konflikten i Tigray-regionen. Som fast giver er du med og gir flyktningene bedre helse, verdighet og håp!

NY LEIR: Kirkens Nødhjelp jobber sammen med andre humanitære organisasjoner for å sikre opptil 30.000 flyktninger rent vann, trygge sanitær- og hygieneforhold, psykososial støtte, grunnleggende helsetilbud og andre livsviktige tjenester. Alle foto: Iker Montes-Burgos/Kirkens Nødhjelp

Den brutale konflikten i Tigray-regionen i Etiopia har fordrevet en million etiopiere, og FN varsler at 200.000 kan komme til å krysse grensen til nabolandet Sudan. Den gjenopprettede Um Raquba-leiren fra 90-tallet rommer mange av de 60.000 etiopiske flyktningene som allerede er ankommet. Nå jobber vi i Kirkens Nødhjelp med og få på plass grunnleggende tjenester i den nye Tunaydbah-leiren, som hittil huser 8.000 flyktninger. Snart vil det bo opptil 30.000 mennesker her.

BORGERKRIG: Den brutale konflikten mellom separatistgruppen TPLF og regjeringsstyrker har fordrevet en million etiopiere. 50.000 har søkt tilflukt i nabolandet Sudan, og FN varsler at så mange som 200.000 vil krysse grensen. Tunaydbah-leiren er nylig åpnet etter at Um Raquba-leiren ble fylt opp.

WASH mot smitte

Iker Montes-Burgos er WASH-rådgiver i Kirkens Nødhjelp. Hans jobb er å sikre folk rent vann og trygge sanitær- og hygieneforhold når Kirkens Nødhjelp er med på å etablere en flyktningleir. Internt bruker vi forkortelsen WASH om dette arbeidet. Han var nylig på jobb i flyktningleiren Tunaydbah i Sudan, ikke langt fra grensen til Etiopia.

I en flyktningleir bor mange mennesker tett under svært enkle omstendigheter, og da er det spesielt viktig å forhindre spredning av farlige sykdommer som kolera – og ikke minst covid-19. Men trygt drikkevann, ordentlige toaletter og personlig hygiene handler også om verdighet.

I første omgang bygger vi opp semipermanente sanitæranlegg for 620 husholdninger, med mulighet for utvidelse ved behov. Åtte husstander vil sammen disponere tre doer og to dusjer fordelt på kvinner og menn. Vår partner UNICEF arbeider i samarbeid med lokale myndigheter med en vannledning fra et vannreservoar i området, og vi vil bistå med utstyr og ekspertise ved behov. I tillegg vil vi sikre flyktningene såpe, bind, bleier og andre personlige hygieneartikler.

 

LATRINER: Kirkens Nødhjelp ansetter og lønner flyktninger for å anlegge latriner som skal sikre trygge og verdige sanitærforhold for beboerne i Tunaydbah-leiren. I regntiden blir leiren et gjørmebad, og det er derfor viktig å støtte hullene under latrinene med murstein så de ikke kollapser. På grunn av de spesielt krevende grunnforholdene, tester vi beplanting av området rundt sanitæranleggene for å unngå at spillvann blir værende i den leirholdige bakken. Vi håper dette er en løsning som kan implementeres i hele leiren, og gi inntektsmuligheter også til kvinnene.

Arbeid og terapi

I Tunaydbah-leiren lønner vi så langt det er mulig flyktninger til å utføre det praktiske arbeidet. Det bidrar til å stimulere den lokale økonomien og gir flyktningene selv en opplevelse av verdighet og eierskap til infrastrukturen de er med og får på plass.

Noen har fått jobb med å grave ut dype groper til latriner. Andre er med på et prøveprosjekt der vi beplanter bakken rundt sanitæranleggene som en del av dreneringen. Grunnforholdene i leiren er vanskelige med mye leire som holder på vann, og i regntiden kan hele leiren forvandles til et gjørmehav.

Ingen flykter uten en god grunn, og mange av de etiopiske flyktningene i Sudan har blitt utsatt for enorme lidelser. Spesielt barna er traumatiserte, og derfor prioriterer vi psykososiale aktiviteter som kan gi barna et pustehull fra den harde hverdagen i leiren og håp om en bedre fremtid.

I FELT: Iker Montes-Burgos på jobb i Tunaydbah-leiren i Sudan.

Tusen takk!

«Jeg kan ikke tenke meg en mer meningsfull jobb, men ingenting ville vært mulig uten støtten fra faste givere som deg. Sammen er vi der for noen av verdens mest sårbare i nødens stund, enten de er på flukt eller lever i ekstrem fattigdom. Tusen takk for at du hjelper oss å redde liv og forandre liv!»