Det nytter!

Dirk Hanekom.jpg

Jeg heter Dirk, og leder Kirkens Nødhjelps arbeid i Sudan.

Som du kanskje vet, så har krigen i Sudan pågått i over ett år nå, og millioner av mennesker har måtte flykte fra sine hjem. Men, til tross for de ekstremt vanskelige forholdene mine kollegaer møter hver dag, så har vi kunnet hjelpe, takket være din støtte!

Rent drikkevann, støtte til mat og hjelp til å takle krigens traumer etter vold og overgrep er blant det vi har hjulpet tusenvis av mennesker med.

Dette ville ikke vært mulig uten deg. Derfor vil jeg gjerne si tusen takk, på vegne av alle som ikke kan takke deg selv 💜

 

DETTE GJØR KIRKENS NØDHJELP:

  • Kirkens Nødhjelp har vært til stede i Sudan i over 50 år, og har stått i mange kriser. Landet har også vært vertskap for landene som ligger rundt, når det har vært krig og konflikter der. Som i Sør-Sudan og Tigray i Etiopia.
  • Kirkens Nødhjelp har jobbet med vann, kjønnsbasert vold, klimasmart jordbruk og fredsarbeid.
  • Blant annet har vårt langsiktige arbeid i Darfur, sørget for at mennesker fortsatt har vann. Vannkomiteen som vi har hatt opplæring av, holder fortsatt liv i vanntanken og pumpene.
  • Siden krigen startet, har vi nådd ut til 100.000 mennesker.
  • Vi har nådd ut til 48.000 mennesker med vårt vannarbeid. Blant annet ved å sikre tilgang til rent vann, doer og hygienepakker med såper og bind i Gedaref og White Nile.
  • I det samme området, har vi nådd ut til nesten 19.000 mennesker med vårt arbeid med kjønnsbasert vold og vi har nådd ut til nesten 14.000 med forebygging av barneekteskap og tenåringsgraviditeter.
  • På grunn av sult er det viktig å sikre mattilgang. Derfor har over 18.000 mennesker fått opplæring i jordbruk og ny teknologi. De har også fått utdelt frø. Blant annet i Darfur og i området som omtales som den hvite nil.