Hva skjer når vannpumpa går i stykker?

Internflyktningen Hussin Abdulyabi er en av mekanikerne som sikrer at din gave til Kirkens Nødhjelps arbeid gir varig tilgang til rent vann i Bilel-leiren i Darfur, Sudan.

Bærekraftig tilgang til rent vann er mer enn borehull, rør, pumper og solcellepaneler. Når Kirkens Nødhjelps partnere overleverer et vannsystem til et lokalsamfunn eller en flyktningleir, må brukerne selv stå for stell, vedlikehold og reparasjon. Slik får vi mest mulig rent vann ut av pengene og sikrer at hvert av dine månedlige bidrag kan gi ett menneske varig tilgang til rent vann.

Brukerne eier brønnen

Vi tar alle ekstra godt vare på det vi selv eier. Flyktningene i Bilel-leiren betaler en symbolsk sum for vannet, slik at de skal føle eierskap og ta godt vare på anlegget. De har pekt ut en vannkomité som krever inn og forvalter vannavgiften, sikrer at alle har lik tilgang og sørger for at det finnes ekstradeler og verktøy. Og en gruppe flyktninger får opplæring i vedlikehold og reparasjon, slik at feil på systemet ikke fører til brudd i vannforsyningen.

– Dette er med på styrke lokalsamfunnet og gjøre at vi etter hvert kan trekke oss ut, sier Ebba Tafese, som er ansvarlig for Kirkens Nødhjelps vannprosjekter i Darfur.

Vannsystemet i leiren består av en brønn med en solcelledrevet pumpe som fyller et vanntårn. Derfra fordeles vannet ut til tappestasjoner rundt om i leiren. Hver av stasjonene betjener rundt 500 mennesker.

VANNKOMITÉ: Ebba Tafese, som er ansvarlig for Kirkens Nødhjelps vannprosjekter i Darfur, følger nøye med når mekanikerne får opplæring.

Yrkesutdanning på flukt

Vi møter Hussin Abdulyabi (43) på en av de månedlige kursene der de 14 vannmekanikerne i Bilel-leiren får frisket opp kunnskapene sine. Han er en erfaren mekaniker og medlem av vannkomiteen.

Det er noe galt med en av pumpene, og mekanikerne skal demontere og sette den sammen igjen. Vannet fosser ut, og de klarer ikke å stoppe det. Det viser seg at det er noe galt med sylinderen, og det må fikses fort.

Hussin tar ledelsen og viser hvordan jobben gjøres til noen av de nyere mekanikerne, som ikke har så mye erfaring. Han jobber konsentrert og med stort engasjement, og det er lett å se at han stortrives med oppgaven sin.

På flukt i 17 år

Hussin måtte flykte fra borgerkrigen i Darfur i 2004, og siden har han bodd i Bilel-leiren. Før han flyktet, jobbet han som bonde. Å være medlem av vannkomiteen og mekaniker gir ikke i seg selv lønn, men han får betalt for vedlikeholdsarbeid og reparasjoner. Dessuten har opplæringen og all erfaringen gjort ham til en dyktig pumpemekaniker og rørlegger. Det har åpnet dører for oppdrag både i og utenfor leiren. Inntektene kommer godt med, for Hussin har sin egen, store familie med seks barn.

– Jeg er stolt av jobben jeg gjør her, smiler han.

MEKANIKER: Hussin Abdulyabi er fornøyd med jobben han gjør som mekaniker i Bilel-leiren i Darfur, Sudan.

Tusen takk!

Som fast giver gir du ikke bare mennesker tilgang til rent vann. Du gir jenter og kvinner tid til skole og lønnsomt arbeid i stedet for vannhenting. Og du gir mekanikere som Hussin kompetanse, yrkesstolthet og muligheter til å forsørge seg selv og sine familier. Du forandrer verden – for ett menneske om gangen.

Tusen takk for at vi kan regne med deg!