Hygiene redder liv

Noen kriser kommer oss nærere på livet enn andre. Du er sikkert selv berørt av korona-epidemien på en eller annen måte. Men vi håper du også har et hjem å holde deg hjemme i, rent vann og såpe å vaske hendene med og et sykehus å dra til om du blir syk. Og vi takker deg for at du er der for de som rammes aller hardest akkurat nå!

HYGIENEPROMOTØR: Benedicte Næss Hafskjold, vår ekspert på folkehelse og hygiene, på jobb i flyktningleiren Nargizlia i Nord-Irak med en av hygienepromotørene våre. Kirkens Nødhjelp har sikret rent vann, trygge sanitærforhold og hygienetiltak i flere flyktningleirer for IS-flyktninger i området.


Er det noe Covid-19 har vist oss alle, så er det at rent vann og god hygiene redder liv. Internt i Kirkens Nødhjelp bruker vi forkortelsen WASH for vann, sanitær og hygiene om våre vannprosjekter. Det er fordi rent vann nytter lite uten gode sanitær- og hygieneforhold, og fordi vi alltid jobber helhetlig med disse tiltakene i våre prosjekter og nødhjelpsoperasjoner.

Vann, såpe – og kunnskap

Over en årrekke har vi skaffet millioner av mennesker rent vann og trygge sanitærforhold. Vi har delt ut hygienepakker med såpe, bind og bleier til flyktninger og overlevende etter katastrofer. Og vi har utdannet hygienepromotører som sprer kunnskap, først og fremst om god håndvask. Din støtte til dette arbeidet gir resultater nå.

GLITTERSMITTE: I denne flyktningleiren i Libanon bruker våre hygienepromotører glitter for å vise hvordan bakterier og virus spres fra menneske til menneske og fra hender til ansikter. Løsningen er grundig håndvask.


Opplysningsarbeidet starter med mødrene og barna. Mødrene lærer om betydningen av å vaske hendene etter toalettbesøk og før amming, matlaging og måltider. Barna lærer fort og er ikke redde for å passe på at alle andre også vasker hendene sine skikkelig. Og når god håndvask er blitt en vane, lar ikke resultatene vente på seg. Hvert sykdomstilfelle medfører store kostnader i form av transport til klinikk, legetime, medisiner og tapte inntekter. Hygiene er rett og slett fattigdomsbekjempelse.

Viktigere enn noensinne

Når koronaviruset nå sprer seg i fattige land, ser vi ikke bare verdien av arbeidet som allerede er gjort. Vi ser også et enormt behov for å styrke arbeidet med å sikre folk rent vann og hygieneartikler som håndsåpe. Som fast giver står du sammen med oss i kampen mot korona-pandemien.

Tusen takk for at vi kan regne med deg!

HÅNDVASK: Sukhiyo (8) vasker seg med såpe og rent vann fra brønnen Kirkens Nødhjelp har installert i landsbyen Mir Hassan Shar i Sanghar, Khorri i Pakistan. Foto: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp