Oppfinnelser som redder liv

Kirkens Nødhjelps egne oppfinnere jobber for å sikre at din faste støtte fortsetter å redde liv og forandre liv i mange år fremover.

Noen steder er det forholdsvis enkelt å bore en brønn eller konstruere et tyngdekraftsanlegg som bringer rent vann fra en vannkilde til et helt lokalsamfunn. Andre steder er det mer krevende. Men rent vann er en menneskerett, uansett hvor langt ned i bakken vi må bore for å komme til et vannspeil. Derfor er Kirkens Nødhjelp helt i front på utvikling og bruk av nyskapende løsninger som bringer rent vann der ingen trodde det var mulig.

Vannsensor

Kanskje du husker Agnes, som hele Norge ble kjent med under TV-aksjonen i 2014? Landsbyen hennes Munguli i Tanzania fikk rent vann året etter. Nå utvikler to av Kirkens Nødhjelps skarpeste hjerner en sensor som måler vannmengden og sender løpende informasjon både til hovedkontoret vårt i Oslo og til våre samarbeidspartnere lokalt. Det ene pilotprosjektet er Agnes sin brønn i Munguli

Agnes får vann

«Jeg er veldig glad. Det rene vannet vil gjøre oss mindre syke, og det blir mye kortere å gå. Da trenger jeg ikke å bruke så mye tid på å gå og hente vann». Det sa Agnes Paulo da hun så vannet sprute opp fra borehullet i landsbyen Munguli i Tanzania. Nå er brønnen hennes blitt pilot for testingen av en vannsensor som skal sikre at Agnes kan hente rent og trygt drikkevann fra brønnen hele livet!
1 av 3 brønner i Afrika sør for Sahara er ikke i funksjon. Derfor jobber Kirkens Nødhjelp blant annet med lokal forankring, kompetansebygging og eierskap, for å sikre bærekraft i våre prosjekter. Nå kan vår egen tekniske nyskapning bli et ekstra skritt på veien for å sikre rent vann til Agnes og alle de andre menneskene i prosjektene våre. I dag, i morgen og resten av livet!

200 meter

I Gumuruk i Sør-Sudan har våre hydrogeologer funnet et vannspeil på nesten 200 meters dyp i et område der man tidligere hadde gitt opp å bore brønner. Våre teknikere jobber nå på spreng for å bore seg ned til vannspeilet, og pumpe det rene, trygge drikkevannet opp til overflaten. Det er et krevende arbeid, men det vil ikke bare komme lokalbefolkningen til gode. I fremtiden vil vi bruke erfaringene herfra i andre områder med liknende forhold.

Sør Sudan

SØR-SUDAN: En liten gutt drikker vann fra en helt ny brønn i en leir for internt fordrevne i Aweng. Internasjonale Kirkens Nødhjelp sørger for rent vann fra slike brønner både til flyktningene og lokalsamfunnene i området. Det er i Sør-Sudan vi nå jobber for å kunne bore dypere enn vi noensinne tidligere har gjort i våre vannprosjekter.
Ingen kan gjøre alt for alle, men alle kan gjøre noe for noen. For hver måned du støtter Kirkens Nødhjelps arbeid som fast giver, kan du sikre varig tilgang til rent vann for ett menneske! Din gave vil redde liv og skape forandring der behovene er størst akkurat nå.
Takk for at vi kan regne med deg!