Ja, vi elsker dette vannet!

I Norge bruker hver av oss i snitt 160-200 liter vann i døgnet. Dette står i sterk kontrast til landene Kirkens Nødhjelp jobber i, hvor hver person kan ha tilgang til så lite som 10 liter vann per dag. Da er det avgjørende å bruke vannet på en smart og sparsommelig måte. Med din støtte hjelper vi mennesker som mangler tilgang til rent vann, ut av fattigdom. Tusen takk!


KAN DU FORESTILLE DEG EN DAG UTEN VANN? Sammen med givere som deg jobber vi for å tak i rent vann og gjøre det tilgjengelig for alle. Tusen takk for din støtte! 

 

Vi bruker rent vann til å drikke, dyrke mat, vaske klær og til å vaske oss. Vi vasker bilene våre og vanner plantene våre med helt rent drikkevann. Mange nordmenn har den siste tiden fått beskjed om å bruke vannet sparsomt, og ikke sløse de verdifulle dråpene. Det gjør at vi forstår hvor kritisk og sårbar denne livsviktige ressursen er, også her i Norge.  

Likevel har vi vanligvis mer enn nok vann, og tenker sjeldent over hvor mye vi bruker. I vannfattige land kan vannforbruket til ett menneske være så lavt som 5-10 liter i døgnet. Samtidig anslår FN at vi trenger minst 50 liter vann i døgnet for å leve et sunt og verdig liv. 771 millioner mennesker i verden mangler tilgang til rent vann.

Håp i en dråpe vann

Tilgang til rent vann er livsviktig. Vann, og kunnskap om hvordan bruke vannet  best mulig måte, skaper muligheter, arbeid og inntekt. Vannet løfter mennesker ut av fattigdom. I Malawi har mange bønder startet med dryppsystemer for avlingene sine et prosjekt Kirkens Nødhjelp har satt i gang ved hjelp av givere som deg.

VERDIFULLE DRÅPER: Ved hjelp av dryppsystemer får bøndene gitt jevn og riktig mengde vann til grønnsakene, uten å bruke unødvendig mye av vannet. 

Vann skaper muligheter

I landsbyen Chingawe i Malawi, får tolv småbønder opplæring i moderne jordbruk. Liknende prosjekter foregår andre steder i landet og i nabolandene. 

En startpakke med en slange, noen gode frø og litt gjødsel har endret flere tusen liv. Interessen for å investere i sin egen fremtid bare øker og øker. 

Bøndene som benytter seg av irrigasjonssettet – eller dryppsystemet som det også kalles – slipper å bruke mye tid på å hente vann i brønner og elver. I stedet fyller de vann i en stor bøtte som er koblet til to slanger. Slangene har små hull, slik at vannet pipler sakte ut og gir jevn vanning til grønnsakene. 

Dette gjør ikke bare arbeidet lettere og enklere, men dryppsystemet gjør at bøndene ikke bruker mer verdifullt vann enn nødvendig. Dermed spares det på den livsviktige ressursen. Når vann er en knapp ressurs, teller hver eneste dråpe. 

SPARER PÅ VANNET: Med dryppsystem og kunnskap lærer bøndene om moderne jordbruk, og bruker vannet de har tilgjengelig på en effektiv måte.  

Fantastiske resultater

De tolv bøndene som er med i Chingawe startet opp i desember 2020. Første avling solgte de for 4.500 kroner. Neste avling fikk de 11.500 kroner for. Dette utgjør viktige forskjeller i folks liv. Inntektene kan bety nok mat til hele familien og mulighet til å sende barna på skole.  

Bøndene lærer seg å bruke nye jordbruksmetoder, og får tett oppfølging av Kirkens Nødhjelps agronom. Interessen for å være med har vært stor. 

– Vi har fått resultater så fort, og det har gjort folk nysgjerrige og interesserte. På kort tid har folks inntekt endret seg, og det er jo motiverende, sier Foster Jeminati. Han eier området som nå er utlånt til opplæring av tolv bønder i landsbyen, og han er selv med på prosjektet.  

Motiverende!

Salome Foster er en av bøndene som er med. 

– Jeg ble utrolig motivert da jeg fikk høre om prosjektet. Ikke minst ble jeg motivert av å høre hvor mye de tjente, smiler hun.  

Sammen med ektemannen dyrket Salome tobakksplanter, men de ønsket å spe på inntektene sine. Hun og ektemannen har vært bønder bestandig, men det å se ting med nye øyne har vært utrolig lærerikt, forteller hun.  

Hun legger ikke skjul på at det å være bonde har vært et tøft liv. 

– Før var det hardt, men nå går det jo som en drøm, sier Salome. 

VANNINGSSYSTEMER GIR GODE RESULTATER: Salome ble inspirert av å høre om prosjektet til Kirkens Nødhjelp for bønder i Malawi, og er nå en ivrig deltager. Her fyller hun bøtta med vann så hun kan sette i gang dryppsystemet i åkeren. 

Takk for at du redder og forandrer liv hver måned! Rent vann forandrer alt.