KAN VI REGNE MED DEG I TØRKEN?

I løpet av 2019 kan så mange som 45 millioner mennesker i det østlige og sørlige Afrika bli rammet av tørke på grunn av manglende regn, ifølge FN. Sammen med Kirkens Nødhjelp kan du redde liv!

BØNN: Mamma Haalima Ahmed Farah med barnet Osman Mahammud Hussein ber om regn på et fjell utenfor Garowe i Puntland, Somalia, mars 2019. Alle foto: Håvard Bjelland / Kirkens Nødhjelp

–  Situasjonen er prekær, og vi må reagere nå for å forhindre en stor krise. I de tørreste områdene dør folk allerede. Brønnene er tomme, og vannstanden er på vei ned. Det vannet som finnes er skittent og veldig saltholdig. For å redde liv, må vi skaffe rent vann til de menneskene som nå er rammet av denne langvarige tørken, sier Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

Somalia hardest rammet

FLUKT: Maryan har mistet foreldrene og måtte flykte fra tørken. Sammen med bestemoren har hun søkt tilflukt i en landsby utenfor Garowe i Puntland, Somalia. Bildert er fra april 2019.

14 land blir trukket frem som de landene som kommer til å bli hardest rammet av matmangel i år. Aller verst kan krisen gå ut over Somalia, hvor nær halvparten av befolkningen trenger umiddelbar humanitær hjelp. Et annet land i tørkekrise er Etiopia, hvor over 8 millioner mennesker har akutt behov for nødhjelp. I flere av landene er det nå erklært unntakstilstand på grunn av tørken.

Kirkens Nødhjelp er tilstede i mange av landene som nå er rammet av tørke, og vi er klare til å trappe opp innsatsen for redde liv med støtte fra våre givere i Norge.

Klimaendringene påvirker ulike deler av verden forskjellig. Det er den rike delen av verden som i all hovedsak har skapt klimaendringene, mens det er verdens fattige som nå opplever de verste konsekvensene. Dette er mennesker som er lite rustet til å stå imot endrede klimatiske forhold, og dermed havner de i en svært sårbar livssituasjon. Flere av landene er i en situasjon der de har opplevd ekstrem tørke i mange år allerede.

Redde liv og forandre liv

–  Det som endrer seg er at disse krisene kommer tettere og tettere, og lokalbefolkningen klarer ikke å bygge seg opp igjen mellom krisene. Det internasjonale samfunnet må reagere umiddelbart for å unngå en sultkatastrofe. Samtidig må vi fortsette å investere i langsiktige løsninger i de landene som rammes hardest av ekstremvær og klimaendringer, sier Høybråten.

Som giver til Kirkens Nødhjelp er du ikke bare med og redder liv i tørkerammede områder. For bare 200 kroner er du med og sikrer varig tilgang til rent, trygt drikkevann for én person. Slik forandrer du liv og gjør mennesker mindre sårbare for fremtidige tørkeperioder. Tusen takk for at vi kan regne med deg!

Støtt vårt arbeid i Øst-Afrika, Vipps til 2426

Publisert: fredag 14. juni 2019

Gi en gave

Din støtte går der behovet er størst

Du kan gi uten å fylle ut opplysninger om deg selv, men legg gjerne inn e-postadresse og telefonnummer om vi kan få lov å kontakte deg av og til, for eksempel de gangene vi trenger akutt hjelp.

Gaven din kan gi 250 kr er nok til å gi 1 person personer varig tilgang til rent vann hver måned
Akkurat nå er behovene for nødhjelp akutte i