Politikvinner for likestilling

Som fast giver står du skulder ved skulder med kvinner over hele verden. Likestilling er en nøkkel til utvikling, og beskyttelse av kvinner er et viktig skritt i kampen for en rettferdig verden.

Mehnaz Awan på stasjonen i Mirpurkhas

For fattige kvinner på landsbygda i Pakistan kan terskelen for å anmelde familievold være høy. Men da politistasjonen i distriktshovedstaden Mirpur Khas i Sindh-provinsen fikk sin egen avdeling bemannet av kvinner, skjøt antall familievoldssaker i været.

Pilotprosjekt

Vi blir møtt av en gjeng vennlige, men bestemte kvinnelige politibetjenter når vi besøker politiavdelingen, som er et pilotprosjekt det ikke finnes mange tilsvarende av i Pakistan. Prosjektet er statlig, men Kirkens Nødhjelps partner Baanhn Beli stiller med juridisk opplæring i de nye, kvinnevennlige lovene, samt en egen hjelpelinje for kvinner som opplever vold. Dessuten drar de rundt i landsbyene og forteller om kvinnens rettigheter og det nye polititilbudet. Det har ført til at kvinner som normalt ikke tør å forlate egen landsby, nå møter opp på politistasjonen for å anmelde nære slektninger.

«De fleste sakene vi får er familievold. Da får vi partene til å sitte sammen for å løse konflikten. Ofte er kvinnene som kommer veldig redde for hva familien vil si, eller de har en mann som slår og er redde for hva som skal skje når de kommer hjem. De mest alvorlige sakene tar vi til retten, men ofte tør ikke kvinnen å anmelde, og da er det lite vi kan gjøre», sier Mehnaz Awan, sjefsetterforsker på kvinneavdelingen.

Frykt for politivold

Nå jobber kvinneavdelingen med en sak der en kvinne vil skilles, men ikke får lov av mannen. Baanhn Beli stiller opp med gratis juridisk hjelp. Kvinnenes rettigheter på landsbygda i Pakistan er tradisjonelt svak, og før våget ikke kvinnene å oppsøke politistasjonen i redsel for å måtte forholde seg til mannlige politibetjenter.

«De har blant annet vært redde for å bli slått på politistasjonen. Nå når de får møte kvinnelige betjenter, føler de seg trygge. Vi er takknemlige for støtten fra Baanhn Beli. I tillegg til familievold, handler det ofte om jenter som ønsker å gifte seg med den de selv har valgt ut», sier Awan.

Mehnaz Awan snakker med klient. I midten konstabel Radhina

Legehjelp

De lokale myndighetene har et krisesenter i nærheten som politiet kan sende kvinnene til, og voldtektssaker er alvorlige nok til å tas videre. Ellers handler det mye om å mekle mellom partene. Awan innrømmer at de har mange vanskelige saker som går innpå dem.

«Vi fikk inn en sak der en svigerdatter slo svigermoren og nektet henne å ta henne med til hjertesjekk. Vi grep inn direkte, tok kvinnen med til legen, og legen fortalte at hun var få minutter unna et hjerteattakk. Slike saker gjør inntrykk», sier Awan stille.

Nøkkel til utvikling

I Kirkens Nødhjelps prosjekter går beskyttelse av kvinner og kamp for likestilling som en rød tråd gjennom alle nødhjelpsoperasjoner. Det er fordi kvinner er en sårbar gruppe, spesielt i konfliktområder, katastrofesituasjoner og på flukt, men også fordi likestilling er en nøkkel til utvikling. Kvinnene har tradisjonelt en viktig rolle i familiene, og kvinner med innflytelse kan spille viktige roller i utviklingen av samfunn.

Brønnene vi borer forvaltes av vannkomiteer ledet av kvinner, slik at de som tidligere hadde byrden med å hente vann, får innflytelsen som følger med ansvaret for en verdifull ressurs. Tappestasjoner og sanitærfasiliteter i flyktningleirer planlegges slik at kvinner skal kunne få privatliv, men samtidig ikke utsettes for overgrep. Og kvinner leder an i kampen mot korrupsjon, kjønnslemlestelse, tvangsekteskap, krigsvoldtekter og en mengde andre utfordringer i mange av våre prosjekter.

Som Fastgiver står du på kvinnenes side i kampen for en rettferdig verden. Takk for at vi kan regne med deg!