Kirkeskoger mot vannmangel

Klimaendringer, avskoging, jorderosjon, tørke og mangel på mat og drikkevann inngår i en ond sirkel i noen av verdens fattigste land. Men i Etiopia spirer håpet i eldgamle kirkeskoger. Som fast giver er du med oss og planter!


URSKOG: Kirkeskoger er en gammel tradisjon i Etiopia – opptil 1500 år noen steder. Etter 100 år med avskoging, bruker Kirkens Nødhjelps partnere genetisk materiale fra denne urskogen til å utvide skogene. Foto: Kieran Dodds/Panos Pictures.

For over 100 år siden var Etiopia et grønt og frodig land, hvorav nesten halvparten var dekket av trær. Nå anslås det at kun 11 prosent av skogene er bevart. Blant disse er de små skogene som tradisjonelt omkranser de ortodokse kirkene i landet.

Forskerne anslår at 10–15 prosent av alle klimautslipp kommer fra avskoging, og at planting av skog er et av verktøyene i kampen mot global oppvarming. Grønne trær omdanner karbondioksid til oksygen gjennom fotosyntese. Men trærne gjør mer enn å produsere oksygen. Røttene holder på jorden og forhindrer jorderosjon. Trekronene fanger opp regnvann og leder det ned i bakken, i tillegg til å skape skygge, slik at fuktigheten ikke fordamper. Men det aller viktigste for det globale klimaet er at skogene fanger og lagrer karbondioksid.

LOKAL OPPVARMING

TREPLANTERE: Yemane Salih er leder for Kirkens Nødhjelps klimaprogram i Etiopia. Her planter han et tre sammen med biskop Abune Aregawi. Foto: Håvard Bjelland.

Yemane Salih, som er leder for Kirkens Nødhjelps klimaprogram i Etiopia, forklarer hvordan klimaendringene og avskogingen rammer landet:

– Klimaendringene endrer Etiopia. Skogene er nesten borte. Regnet er uforutsigbart, ujevnt fordelt og voldsomt. De siste årene har 70 % av de normale regnperiodene uteblitt, og i gjennomsnitt har 10–15 millioner mennesker behov for nødhjelp fordi avlingene svikter og bøndene ikke klarer å brødfø seg selv og familiene sine.

URSKOG

Mange ortodokse kirker i Etiopia er omkranset av skoger som kan være opptil 1500 år gamle. Her finnes det uunnværlig genetisk materiale som er viktig for å få til vellykket skogplanting. Sammen med prester, forskere, Kirkens Nødhjelps partnerorganisasjoner, norske myndigheter og etiopiske lokalsamfunn er du med og beskytter kirkeskogene – og planter ny skog! Vårt håp er å øke de små, kirkelige urskogene med 108 hektar i løpet av de neste tre årene.

For å bevare og utvide skogene i utviklingsland, er det viktig å forstå hvorfor avskogingen har skjedd. I Etiopia bor det nå over 100 millioner mennesker, og over 80 prosent dyrker sin egen mat. Befolkningsveksten har ført til økt behov for dyrkingsjord, og skogene har måttet vike plass for åkre og beitemarker.

TEKNOLOGI OG VERDIER

BYENS LUNGE: Abraham Mekonnen er prest og munk – og forkjemper for Menagesha-skogen som omkranser den lokale ortodokse kirken. Han kaller skogen «Addis Abebas grønne lunge». Foto: Hilina Abebe.

For å redde skogen, er det ikke nok å peke på at avskoging fører til jorderosjon og tørke, som igjen fører til dårlige dyrkingsforhold og mangel på mat og drikkevann. På samme måte som bøndene i rike land, må etiopiske bønder få tilgang til moderne jordbruksteknologi som gir større og sikrere avlinger på mindre arealer.

Abraham Mekonnen, som er prest og munk i Menagesha i Addis Abeba, kaller den lokale kirkeskogen «Addis Abebas lunge». Sammen med de andre prestene bruker han prekestolen til å kjempe for skogen – og mot klimaendringene.

– Klimaet påvirker oss. Ved å sikre skogen tar vi vare på dyreliv, planter og mennesker. Skogen er vårt liv. Vi trenger den for å overleve.

Som fast giver til Kirkens Nødhjelps arbeid, er du del av en global bevegelse som kjemper mot klimaendringene og for rettferdighet. Treplanting er bare ett av tiltakene du er med og støtter. Tusen takk for at vi kan regne med deg!