Hvordan jobber Kirkens Nødhjelp i katastrofer?

Når katastrofen inntreffer er vi avhengige av å ha tilgjengelige midler for å kunne handle raskt. Takket være din forutsigbare støtte er vi beredt til å reise ut på kort varsel når vi ser et behov som må dekkes.  

 width=
BEREDSKAP: Forenklet versjon av hvordan Kirkens Nødhjelp handler i en katastrofe. Din støtte som fastgiver er svært viktig for at vi kan bidra med rask nødhjelpsrespons når katastrofen rammer.

 

1: Alarmen går

Det vi betegner som en alarm kan utløses av ulike grunner, over hele verden; ved naturkatastrofe som flom eller jordskjelv, i krig- og konfliktrammede områder eller i tørkekatastrofer. Alarmen går også ved en flyktningkrise, som nå, med over ti millioner mennesker på flukt fra krigen i Ukraina.

Når katastrofen inntreffer kan Kirkens Nødhjelp raskt stille med eksperter på vann, hygiene og sanitær. Også i krig er dette noen av de mest elementære behovene. For mennesker i katastrofeområder og på flukt fører vannmangel, urent vann og dårlige sanitærforhold til spredning av smittsomme sykdommer. Det er ikke nok å sørge for rent drikkevann. Rene og trygge toaletter og hygieneartikler er, sammen med rent vann, kjernen i katastroferesponsen.

En del av vår beredskap består også av personell som er eksperter på å ivareta sårbare mennesker som har gjennomgått traumer eller har blitt kastet ut i en sårbar situasjon, og derfor er svært utsatte.

 width=
ALARMEN GIKK I MALAWI JANUAR 2022: Kirkens Nødhjelp var på plass da 100.000 ble hjemløse etter at stormen Ana traff Malawi i januar. Vi kunne raskt gi den flomrammede befolkningen vannkanner, myggnett, såpe og presenninger. Foto: Håvard Hovdhaugen/Kirkens Nødhjelp

2: Umiddelbare livreddende tiltak og behovsvurdering

Parallelt med den umiddelbare nødhjelpsresponsen vurderer Kirkens Nødhjelp, sammen med sine partnere, hvilke humanitære behov det er og hva vi kan dekke i den nærmeste tiden. Ved større katastrofer fungerer FN som koordinator for arbeidet mellom de ulike organisasjonene slik at sikrer hjelp til flest mulig mennesker.

På grunnlag av behov og spesialisering fordeles arbeidet mellom oss og andre organisasjoner. Kirkens Nødhjelp er blant annet spesialister på vann, sanitær og hygiene, psykososial støtte, arbeid mot kjønnsbasert vold og menneskehandel.

 width=
UKRAINA: 50 familier får vann, mat omsorg og husly på flyktningmottaket i Berehove. Foto: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp.

3: Gjennomføring/prosjektfase

Som en profesjonell humanitær organisasjon, ønsker Kirkens Nødhjelp å hjelpe flest mulig mennesker. Basert på behovsvurderingen vil vi oppskalere arbeidet for å dekke elemæntere behov, som ofte er vann, mat og husly, men kan også inkluderere andre behov som hygieneartikler og ivaretakelse av psykososial helse. I de tilfellene resursene ikke strekker til, er det de mest sårbare som må prioriteres.

For eksempel, i august i fjor responderte Kirkens Nødhjelp da 650.000 mennesker trengte nødhjelp i Haiti etter jordskjelvet. Sammen med lokale partnere bidro vi blant annet med å bygge opp flere hjem og offentlige bygninger. Vi reparerte vannstasjoner og sanitæranlegg.

 width=
I AFGHANISTAN HAR VI PÅGÅENDE NØDHJELPSOPERASJON: I løpet av 2022 vil 24 millioner afghanere oppleve akutt matusikkerhet. I Badakhshan-provinsen deler vi ut mat, rent vann, tepper og hygienepakker.

 

4: Nedskalering og exit strategi

Til slutt er målet at Kirkens Nødhjelp skal trekke seg ut, og overlevere kunnskapen og tiltakene som er satt i gang til lokale myndigheter.

I Nepal responderte vi umiddelbart da jordskjelvet rammet 25. april 2015. Vi sikret trygt drikkevann til over fem tusen innbyggere i Bungmati i tiden etterpå. I etterkant av operasjonen trakk vi oss ut, og Kirkens Nødhjelp har ikke arbeid i Nepal i dag.

JORDKJELV I NEPAL: Bungmati er en av utallige byer og landsbyer som ble svært hardt rammet av jordskjelvet i Nepal. De fleste av husene er ødelagt, og byen mistet sin vannforsyning. Foto: Aina Johnsen Rønning/Kirkens Nødhjelp

Tusen takk for din støtte, som gjør Kirkens Nødhjelp klare til å rykke ut når alarmen går. Takk for at du redder og forandrer liv hver måned!