KORONAVIRUSET: SLIK JOBBER VI

Verdens fattigste er mest sårbare når koronaviruset sprer seg i land med svak økonomi og dårlig utbygde helsevesen. Rent vann og hygienetiltak har aldri vært viktigere, men én av ni i verden har ikke en gang tilgang til rent vann. Kirkens Nødhjelp arbeider på spreng for å sikre folk muligheten til å beskytte seg selv og hverandre fra smitten. Som fast giver redder du liv!

Vann, såpe – og kunnskap

Tall fra WHO og UNICEF viser at bare 60 prosent av verdens befolkning har tilgang på håndvaskfasiliteter i hjemmene sine. Det betyr at rundt tre milliarder mennesker ikke har det som trengs for å vaske hendene sine rene. I tillegg til det pågående arbeidet med å sikre alle retten til rent vann, setter vi inn målrettede tiltak for å stoppe spredningen av SARS-CoV-2, koronaviruset som forårsaker Covid-19.

Informasjon om Covid-19 har blitt en del av hygieneopplæringen, og det er et spesielt stort fokus på håndvask og andre forebyggende smittevernstiltak – slik som å hoste i armkrok, unngå fysisk kontakt og oppsøke hjelp dersom man opplever symptomer. Vi forbereder økt vannforsyning der vi jobber, og vi deler ut hygienepakker og sørger for at folk og helseinstitusjoner har tilgang på såpe, hånddesinfeksjon og annet beskyttelsesutstyr.

– Vi ser at vårt arbeid med vann, sanitær og hygiene bidrar til å redde flere tusen liv, sier Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

Dette gjør Kirkens Nødhjelp

Vi har nå målrettede tiltak mot spredning av koronaviruset i over 20 land. Dette er noe av det vi gjør:

Malawi

Vi inkluderer komponenter på vann, sanitær og hygiene i det pågående arbeidet, som hittil har hatt mødre- og barnehelse som hovedprioritet. Vi når allerede ut til mange sårbare grupper gjennom helseklinikker i en rekke lokalsamfunn på landsbygda og kan enkelt legge til elementer av god hygienepraksis. Vi støtter mobile klinikker som nå distribuerer hygieneartikler og informasjon til lokalsamfunn på landsbygda.

Etiopia 

Det viktigste nå er vårt vann-, sanitær- og hygienearbeid. Vi har startet utdeling av materiell om Covid-19 gjennom religiøse ledere, og vi sikrer flyktninger tilgang til informasjon og håndvaskfasiliteter.

I flyktningleiren Jewi har vi satt opp håndvaskestasjoner og sørget for at alle får kunnskap om hvordan de beskytter seg mot koronaviruset.

Kongo

Vi bygger videre på det gode arbeidet som har blitt gjort i forbindelse med ebolautbruddet, og jobber med ulike trossamfunn og religiøse ledere for å spre riktig informasjon om Covid-19.

Libanon

Målrettede tiltak mot spredning av koronaviruset har vært en del av hygieneopplæringen i leirer for syriske flyktninger siden starten av februar. Her jobber vi også med å spre hygieneinformasjon digitalt via SMS, WhatsApp og andre sosiale mediekanaler.

Sudan

Vi har ansvar for rent vann, hygientiltak og helsetjenester for nesten 200.000 internt fordrevne i seks leirer i Darfur. Vi sikrer opplæring om Covid-19 og smittevernsutstyr til klinikkene, og har gjort klart et isolasjonssenter for mulige smittede i Sør-Darfur. 

Rammer de svakeste hardest

Hver dag dør over 700 barn av diaré grunnet mangel på rent vann, trygge sanitærforhold og god hygiene. Én av seks helseinstitusjoner i verden har hverken håndhygienefasiliteter på behandlingsstedet eller såpe og vann på toalettene. Det å leve i fattigdom betyr også at man ofte har dårlig ernæring og liten tilgang på helsetjenester, og man er dermed dårlig rustet til å bekjempe et virus som koronaviruset. 

Når folk blir drevet på flukt og må bo i leirer eller uferdige bygninger, har de som regel et nedsatt immunforsvar som vil gjøre dem mer mottagelige for sykdommer som Covid-19. I tillegg vet vi at viruset smitter lett, og sosial distansering er vanskelig – kanskje umulig – i en leir for internt fordrevne eller flyktninger, hvor folk ufrivillig må bo tett i tett.  

Krisepakkene vi har i Norge er ikke alle land forunt. I mange fattige land lever folk fra hånd til munn og har ikke råd til ikke å dra på jobb. Vestlige karantenetiltak vil derfor fungere dårlig dersom ikke annen livsviktig hjelp også kommer frem.

Med din faste, månedlige støtte gir du oss forutsigbarheten vi trenger for å reagere raskt i krisesituasjoner, samtidig som vi fortsetter det langsiktige arbeidet med å sikre alle retten til rent vann.

LES OGSÅ

NCA Covid-19 Global Response Plan - 27.4.2020 (PDF)

Øker innsatsen mot Covid-19 (pressemelding)

Den viktige håndvasken (blogginnlegg)

Frykter Korona-katastrofe, ber Norge trappe opp global innsats (kronikk)

Her jobber Kirkens Nødhjelp med vann, sanitær og hygiene