Lasten som redder liv

Takket være givere som deg, kan Kirkens Nødhjelp være til stede med vanntankbiler i Gedo-regionen i Somalia. Området er hardt rammet av tørken som har herjet i landet de siste tre årene. «Water trucking» er en innsats som settes inn når det er den beste, og kanskje den eneste vannkilden som er tilgjengelig.

VERDIFULL LAST: Kirkens Nødhjelp har vært til stede i Somalia i over 20 år. Lokale kontakter, lang erfaring og givere som deg, gjør at vanntankbiler kommer frem dit det er mest behov for dem. Som til Gedo-regionen akkurat nå. Foto: Håvard Bjelland.

Store deler av Somalia er dekket av tørt slettelandskap og klimaet er varmt med uregelmessige regnfall og lange tørkeperioder. Landet er utsatt for mye ekstremvær som flom, ekstrem tørke og tropiske stormer. Mangel på rent vann er et stort helseproblem. Selv om Somalia formelt er en republikk, har manglende demokrati og lovløshet preget landet de siste 30 årene. (Kilde: fn.no)

Myndighetene i Somalia klarer ikke å sørge for vann, sanitærtjenester og hygieniske forhold til alle, og over 47 prosent av befolkningen mangler tilgang til trygt drikkevann.

I Somalia jobber Kirkens Nødhjelp gjennom lokale partnere. Vi har vært til stede i Somalia siden 1993 og har siden den gang jobbet med langsiktig utvikling og krisehjelp i landet. Med over 20 års erfaring sammen med lokale partnere har vi etablert tillit og fortrolighet i lokalsamfunnet. Dette gjør oss i stand til å respondere på behovet til de mest sårbare delene av befolkningen, på tross av den økte usikkerheten i området.

En helt nødvendig vannkilde

I desember regnet det bare én dag i Gedo-regionen, selv om desember egentlig er den siste måneden med regntid. Én dag med regn var langt ifra nok til å ta igjen tre år med mye tørke.

Lokale myndigheter i Somalia sier at vanntransporten fra Kirkens Nødhjelp er helt avgjørende for sårbare mennesker i området akkurat nå. Nå handler det om tilgang til vann for å slukke tørsten og opprettholde god hygiene, to av våre mest elementære behov.

Water trucking

«Water trucking» omfatter distribusjon av drikkevann ved bruk av tankbiler. I praksis omfatter dette at man fyller drikkevann fra et vannbehandlingsanlegg i egnede tankbiler og transporterer vannet til distribusjonspunkter i leir eller landsby. Vannet distribueres til folk ved at de fyller vannbeholdere direkte fra tankbilen, eller ved fylling av store vanntanker hvor folk kan hente vannet i mindre kanner.

Tankbiler er en midlertidig og dyr løsning som krever leie av kjøretøy og drivstoff. Denne metoden blir kun brukt når det ikke finnes andre alternativ, og det er kritisk at lokalbefolkningen får rent drikkevann. Fordi dette ikke er en bærekraftig metode, ønsker man å bytte ut tankbiler med mer permanente løsninger når det er mulig, som for eksempel brønner eller distribusjonsnettverk. Enn så lenge redder disse bilene liv.

 

Lokal forankring

- Det er viktig å sørge for at vannet blir levert til rett tidspunkt og rett sted i utvalgte landsbyer. På den måten kan vi sikre at alle får tilgang til vannet, sier Kirkens Nødhjelps landdirektør Dipankar Datta.

Å gi mennesker vann fra tankbiler, i tillegg til å ha kunnskap og kjenne de rette menneskene som kan sørge for at vannet kommer trygt frem, er viktig av mange grunner. Om det er langt til nærmeste vannkilde, er det som oftest kvinner og barn som må gå og hente vann. Kvinnene er da ekstra utsatt for overfall og overgrep, og barna får ikke tid til å gå på skole. Lokale vannkilder hindrer kjønnsbasert vold og gjør at barn kan få utdanning.

TAKKNEMLIG: Kirkens Nødhjelps landdirektør Dipankar Datta i Somalia, forteller at lokale myndigheter og lokalbefolkningen er veldig takknemlige for Kirkens Nødhjelps arbeid i regionen.

Rent vann redder liv

Hittil har til sammen nesten 10.000 mennesker fra 20 byer i Dollow, Balet Hawa, Garbaharey og Luuq distriktene fått helt nødvendig vann fra tankbilene til Kirkens Nødhjelp. Dette redder liv! Over to millioner liter vann vil bli levert til de rammede områdene fra tankbilene. Dette har du som fast giver bidratt til.

Takk for at du redder og forandrer liv hver måned! Rent vann forandrer alt.