Sammen redder vi liv i beirut

Kirkens Nødhjelp er på plass med nødhjelp til de hardest rammede etter den fatale eksplosjonen i Beirut tirsdag 4. august.

Minst 172 personer har omkommet, og 160.000 mennesker har mistet hjemmene sine etter eksplosjonen i Libanons hovedstad. I tillegg til at flere hundre tusen mennesker er hardt rammet etter eksplosjonen, har antall smittede av covid-19 doblet seg de siste tre ukene.

Sammen med våre lokale partnere MEEC, IOCC og ABAAD, utvider og oppskalerer vi nå arbeidet for å hjelpe en hardt rammet befolkning. 

– Ingen trodde situasjonen kunne bli verre her i Libanon, med økonomisk kollaps, enorm fattigdom og pandemi. Så kom den katastrofale eksplosjonen, og nå har mange mistet alt. Vi må stå sammen med den hardt prøvede befolkningen i Libanon, og gjøre det vi kan for å hjelpe, sier Benedicte Næss Hafskjold, Kirkens Nødhjelps landdirektør i Libanon, som selv ble skadet i den fatale eksplosjonen.

REDDER LIV: Kirkens Nødhjelp og lokale partnere jobber nå på spreng for å ivareta menneskene som har blitt hjemløse etter den fatale eksplosjonen i Beirut. Blant annet deler vi ut mat og pakker med såpe- og hygieneprodukter for å hindre spredning av covid-19. Foto: Kirkens Nødhjelp

Store humanitære behov

I katastroferammede Beirut jobber vi nå blant annet med å dele ut mat og pakker med såpe- og hygieneprodukter for å hindre spredning av covid-19, som i skrivende stund er økende i Libanon.

– Libanon var allerede i knestående før denne eksplosjonen. Det var det siste dette landet trengte. Nå jobber vi på spreng for å ivareta menneskene som har blitt hjemløse, forteller Benedicte Hafskjold.

I dagene etter den fatale eksplosjonen besøkte hun blant annet Najme, som er en av innbyggerne som har opplevd eksplosjonen på ekstremt nært hold. Da eksplosjonen sprengte hjemmet hennes i filler, var Najme hjemme med sin sønn, som har en funksjonshemning.

– Jeg ante ikke hva som skjedde. Jeg ble truffet av ting, men min viktigste prioritet var å sjekke at sønnen min hadde det bra. Jeg var redd det hadde skjedd ham noe, så jeg løp inn, og alle tingene våre lå overalt, også oppå ham, forteller Najme som har bodd her siden 1990.

RUIN: Da eksplosjonen sprengte hjemmet hennes i filler, var Najme hjemme med sin sønn, som har en funksjonshemning.

Leverer mat til overlevende

Kirkens Nødhjelp har i samarbeid med vår lokale partner IOCC etablert et felleskjøkken i Beirut som vil sørge for varme og næringsrike måltider til 200 husstander som har fått hjemmene sine ødelagt av den kraftige eksplosjonen.

Måltidene leveres daglig fra dør til dør for å unngå folkemengder og risiko for covid-19-smitte. Hvert familiemåltid inkluderer også en «brødpakke» som tilpasses familienes størrelse.

Kirkens Nødhjelp og IOCC har som mål å betjene kjøkkenet i en innledende periode til mottakerne har fått reparert hjemmene sine slik at de igjen kan tilberede sine egne måltider.

En krise i krisen

Libanon var allerede i dyp krise før det smalt etter årevis med økonomisk vanstyre og korrupsjon. Landet som allerede huser 1,5 millioner syriske flyktninger, er hardt rammet av fattigdom, konflikt, pandemi og økonomisk og politisk krise.

Etter eksplosjonen har enda flere mistet livsgrunnlaget sitt, og pengene de har i banken har mistet mye av sin verdi.

Vår landdirektør i Midtøsten Benedicte Næss Hafskjold står stødig midt i kaoset i Beirut. Sammen med sine medarbeidere har hun nå en stor og viktig jobb med å møte de enorme behovene til de berørte.

– Vi har et kollektivt ansvar for å bidra til gjenoppbyggingen av sivilsamfunnet, støtte menneskene som bor her og som nå føler sinne, bitterhet og frustrasjon over den fortvilte situasjonen Libanon befinner seg i. På tvers av religiøse grenser ønsker folk å få svar på hvordan dette kunne skje, og om politikere kan finne sammen i byggingen av et stabilt land, sier Hafskjold.

KATASTROFEOMRÅDE: Ødeleggelsene etter eksplosjonen 4. august er enorme, og det er også behovene for nødhjelp. Som fast giver er du med oss i arbeidet med å sikre de overlevende mat, hygieneartikler og annen livreddende nødhjelp.

Kirkens Nødhjelp har arbeidet i Libanon siden 2013 og hjelper de mest sårbare menneskene, de som mangler rent vann, mat og et trygt sted å være. Våre medarbeidere hjelper der behovene og nøden er størst, sammen med våre lokale partnere, blant annet det lokale kirkerådet. Arbeidet med å sikre at de mest sårbare menneskene får rent vann og hygiene, står i fokus. Kirkens Nødhjelp har også en viktig rolle i koordineringen av innsatsen, slik at de ulike lokale og internasjonale organisasjonen jobber mest mulig effektivt sammen.

Støtt vårt krisearbeid

Din støtte går der behovet er størst

Du kan gi uten å fylle ut opplysninger om deg selv, men legg gjerne inn e-postadresse og telefonnummer om vi kan få lov å kontakte deg av og til, for eksempel de gangene vi trenger akutt hjelp.

Gaven din kan gi 250 kr er nok til å gi 1 person personer varig tilgang til rent vann hver måned