rent vann redder liv

Koronakrisen rammer hardt og brutalt, og millioner av mennesker er i livsfare. Rent vann og hygienetiltak har aldri vært viktigere.
 
Som fast giver til Kirkens Nødhjelps arbeid, kan du sikre ett menneske varig tilgang til rent vann – hver eneste måned. Rent vann redder liv og forandrer liv. Sammen forandrer vi verden.

Bli fast giver!

Din støtte går der behovet er størst

Du kan gi uten å fylle ut opplysninger om deg selv, men legg gjerne inn e-postadresse og telefonnummer om vi kan få lov å kontakte deg av og til, for eksempel de gangene vi trenger akutt hjelp.

Gaven din kan gi 250 kr er nok til å gi 1 person personer varig tilgang til rent vann hver måned

Verden er i krise – nå trenger vi deg! Sårbare mennesker vil trenge hjelp i tiden fremover på grunn av koronaviruset. Vi har god kunnskap og erfaring etter over seksti års arbeid med rent vann, men vi trenger din hjelp. For å fortsette det livsviktige vannarbeidet, er vi avhengige av støttespillere som gir månedelige bidrag. Du kan gjøre verden til et bedre sted.
 

Seyifedin Ahmed drikker det vannet som er tilgjengelig i Kersa i East Haraghe, Etiopia. Foto: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp.

Slik jobber vi med hygiene

Over en årrekke har vi skaffet millioner av mennesker rent vann og trygge sanitærforhold. Vi har delt ut hygienepakker med såpe, bind og bleier til flyktninger og overlevende etter katastrofer. Opplysningsarbeidet starter med mødrene og barna. Mødrene lærer om betydningen av å vaske hendene etter toalettbesøk og før amming, matlaging og måltider. Barna lærer fort og er ikke redde for å passe på at alle andre også vasker hendene sine skikkelig. Og når god håndvask er blitt en vane, lar ikke resultatene vente på seg. Hvert sykdomstilfelle medfører store kostnader i form av transport til klinikk, legetime, medisiner og tapte inntekter. Hygiene er rett og slett fattigdomsbekjempelse.

Dette gjør Kirkens Nødhjelp akkurat nå

Nå øker vi fokuset på rent vann og hygiene og informasjonsspredning om koronaviruset. Her er noen eksempler på hva vi gjør nå. 

Haiti fokuserer vi på håndvaskopplæring av skolebarn og informasjonsspredning om viruset.

Libanon har koronaviruset vært en del av hygieneopplæringen i syriske flyktningleirer siden starten av februar. Her har WASH-prosjekter også blitt digitale, og det jobbes med bevisstgjøring via SMS, WhatsApp og andre sosiale mediekanaler.

Mali jobber vi tett med regionale myndigheter og deler ut hygieneartikler i tillegg til å drive opplæring innen hygiene. Vi planlegger å informere via lokalradio på flere språk og alliere oss med religiøse ledere. Med flere midler vil vi også starte arbeidet med å etablere flere vannsystemer.

Sør-Sudan har vi satt i gang arbeid med WASH i tilknytning til helsestasjoner. Eksempelvis i Gumuruk i Jonglei der vi nå borer flere vannbrønner og setter opp solcelle pumpe som sikrer stabilt og trygt vann til klinikken og lokalbefolkningen. Vi og partnere driver hygieneopplæring og informasjon om hvordan begrense spredning. Her drar vi nytte av erfaringene fra Ebolaberedskap.

Totalt får 21 land støtte til koronakrisen på ulike måter og vi ønsker trappe opp responsen, men trenger din hjelp!

En vannpost i Etiopia. Foto: Håvard Bjelland / Kirkens Nødhjelp.

For å sikre bærekraftige løsninger, arbeider Kirkens Nødhjelp helhetlig med årsakene til vannkrisen både globalt og lokalt i mange land, samtidig som vi hvert år sikrer mer enn 1 million mennesker tilgang til rent vann. Som fast giver til Kirkens Nødhjelps arbeid, kan du sikre ett menneske varig tilgang til rent vann – hver eneste måned.

Les mer om hva det betyr å være fast giver her.

Rent vann redder og forandrer liv. Sammen forandrer vi verden.