TUSEN Takk!

Du redder liv og forandrer liv. Du er med og gir rent vann og trygge sanitærforhold i katastrofer og i langsiktige utviklingsprosjekter.

Akkurat nå jobber vi blant annet for flomofrene i Pakistan, for å hindre spredning av Covid-19 i over 20 land og for ofrene etter eksplosjonen i Beirut. 

Kampen for en rettferdig verden fortsetter – også i perioder der vi alle står overfor nye utfordringer.  Vi har blikket festet på fremtiden, en fremtid uten fattigdom, unødvendig sykdom og død, urettferdighet og nød. Og vi har håp, fordi vi ser at det nytter. Vi har håp fordi det finnes mennesker som deg.

Vi takker deg på vegne av alle de som gjerne skulle takket deg selv. Og tusen takk for at du inspirerer alle oss i Kirkens Nødhjelp med din rause støtte! 

 

Send STANS til 2426 dersom du ønsker å reservere deg mot fremtidige SMS fra Kirkens Nødhjelp.