Rent vann redder liv. FORANDRE. FOR ANDRE.

785 millioner mennesker har ikke tilgang til rent vann. Urent vann tar liv hver eneste dag.

Hjelp oss å sørge for rent vann til mennesker i krise. Vi er der nøden er størst. Du kan gjøre en forskjell.

Gi en gave

Du kan gi uten å fylle ut opplysninger om deg selv, men legg gjerne inn e-postadresse og telefonnummer om vi kan få lov å kontakte deg av og til, for eksempel de gangene vi trenger akutt hjelp.

Gaven din kan gi 250 kr er nok til å gi 1 person personer varig tilgang til rent vann hver måned

Jeg var nettopp i Darfur i Sudan og besøkte flyktningleirene Kirkens Nødhjelp arbeider i. På vei dit traff jeg 25 år gamle Habiba – like gammel som min eldste datter – på kne i et uttørket elveleie. Hun gravde etter vann og fylte kannen sin med noe som minnet om oppvaskvann. Da hun var ferdig, strømmet det geiter og kuer til hullet for å drikke resten av vannet i gropen.

Klimaendringene fører allerede til orkaner, tyfoner, flom og tørke. I Sudan og nabolandene er mangelen på vann og mat en kilde til konflikt. Folk strømmer hit til Darfur, der Kirkens Nødhjelp sørger for rent vann og annen nødhjelp til 220.000 flyktninger og internt fordrevne i sju leire. Sammen med våre partnere, sørger våre rundt 100 lokalt ansatte for at flyktningleirene er trygge oaser i en tørr og urolig region.

klima12.JPG
ELVEBUNN: Den uttørkede elvebunnen er full av dyremøkk, og vannet som pipler frem fra gropen Habiba (25) har gravd, er ikke trygt å drikke. Men den unge moren har ikke noe valg.
ALLE FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

I Bilel-leiren bor det 30.000 internt fordrevne og 5.500 flyktninger fra Sør-Sudan. Her møtte jeg Ahmed, som har ansvaret for vannforsyningen i leiren. Ingen kunne vært stoltere av jobben sin. Han viste meg hvordan han gjorde rent solcellepanelet som driver vannpumpa og målte vannstanden i vanntårnet. Jeg ble med Ahmed på en runde til vannpunktene i leiren og så det tilfredse uttrykket i ansiktet hans ved synet av mennesker som fylte kanner og bøtter med rent vann fra kranene.

VANNMANNEN: Ahmed sjekker at vanntårnet er fylt med rent, trygt drikkevann fra brønnen. Herfra fordeles vannet i rør til tappepunkter i hele leiren.

Spillvann fra sanitæranleggene brukes til irrigasjon, og synet av grønnsaker midt i det gulbrune landskapet er nesten uvirkelig. På klinikken får også lokalbefolkningen fra vertsamfunnet medisinsk hjelp. Utenfor leiren er det bygget en enkel demning som sikrer husdyra tilgang til vann og forebygger konflikt mellom bøndene. Med skoler, barselgrupper, voksenopplæring og flere andre tilbud, er Bilel-leiren et lite, velfungerende samfunn. Darfur har en blodig historie som har satt sine merker på både mennesker og landskap. Likevel blir jeg varm om hjertet av å se håp midt i håpløsheten.

Som med covid-19, stiller klimaendringene menneskeheten for enorme utfordringer. Men vi har sett – og vist – at det nytter. Med din støtte redder og forandrer vi liv over hele verden. Tusen takk for at du er med oss i arbeidet for en rettferdig verden!

Infographic vårbrev.PNG

Anette signatur.PNG