Ta godt imot bøssebærerne!

En av de neste dagene ringer det på døren din. Utenfor står en ung gutt eller jente, sannsynligvis konfirmanter fra din lokale menighet. De er her for å be deg om et bidrag til Fasteaksjonen.

I konfirmanttiden har disse ungdommene lært om fattigdom og urettferdighet. Nå skal de ut og gjøre noe selv. De gir to timer til menighetens internasjonale diakonale arbeid. De er 14 eller 15 år gamle. De fleste har aldri gått med bøsse før. Nå skal de banke på fremmede dører. Noen av dørene kommer til å være stengt, bak andre venter glade ildsjeler. Kanskje er du en av dem som venter bak en dør?

Møtet med deg er viktig. Du har muligheten til å vise dem at det nytter å bry seg! Verden er på oppløpssiden i kampen mot den ekstreme fattigdommen, men fortsatt mangler 663 millioner mennesker tilgang til rent vann

Fasteaksjonen gir Kirkens Nødhjelp mulighet til å reagere raskt og med stor kraft i krisesituasjoner – og samtidig arbeide langsiktig for å gjøre mennesker mindre sårbare.

I møtet med konfirmanten kan du bidra til at flere mennesker får oppfylt sine grunnleggende rettigheter til rent vann, helsetjenester og beskyttelse. Samtidig bidrar du til å bygge fellesskap. For en konfirmant kan ett positivt møte være nok til å skape et varig engasjement.

Kjære leser. Tusen takk for at du tar vel imot våre bøssebærere!