DYRK LEVEBRØD!

På landsbygda i Tanzania

Gjør en forskjell i Tanzania

På landsbygda i Tanzania er de fleste skoleelevene barn av fattige småbønder som ofte ikke har råd til å prioritere skolegang og høyere utdanning. Løsningen er å sette moderne, bærekraftig jordbruk på timeplanen. Nøkkelkomponentene er allerede utviklet gjennom et omfattende, innovativt jordbruksprosjekt som allerede har gitt svært gode resultater i en rekke lokalsamfunn i landet. Sammen med Kirkens Nødhjelp og en partnerskole i Tanzania kan dere gi barn og ungdom kunnskap om avlinger, gjødsling og irrigasjon som utvikler hele lokalsamfunnet i form av større matvaresikkerhet, bedre ernæring og høyere inntekter.

Være noe for andre